9 Μαρτίου 2009

Παρακράτηση φόρου από μη κερδοσκοπικό σύλλογο

Ελεύθερος επαγγελματίας συνάπτει σύμβαση έργου για παροχή υπηρεσιών με Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η πληρωμή, βάσει σύμβασης, θα γίνεται με έκδοση ΤΠΥ. Σ΄ αυτή την περίπτωση υποχρεούται ο ελεύθερος επαγγελματίας σε παρακράτηση φόρου 20% και ΦΠΑ 19%; Ό φόρος θα αποδίδεται από το Σύλλογο στη ΔΟΥ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 58, του Ν 2238/1994, μεταξύ των προσώπων που υποχρεούνται να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου 20% επί της αμοιβής του ελεύθερου επαγγελματία είναι και οι σύλλογοι ή ενώσεις προσώπων ανεξαρτήτως σκοπού (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση ο σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα πρέπει να παρακρατήσει το αναλογούν ποσό φόρου 20%, από την ακαθάριστη αμοιβή του επαγγελματία, όπως αυτή αναγράφεται στην σχετική ΑΠΥ που εκδίδεται. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας, σε κάθε περίπτωση συναλλαγής, είτε με φυσικό είτε με νομικό πρόσωπο, εκδίδει ΑΠΥ (όχι ΤΠΥ).  Ο φόρος αυτός θα αποδίδεται από το σύλλογο στην αρμόδια ΔΟΥ, με διμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις, τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο (άρθρο 59 του ΚΦΕ).
 
Επίσης όσον αφορά τον ΦΠΑ το γεγονός ότι η συναλλαγή γίνεται με μη κερδοσκοπικό οργανισμό, δεν επηρεάζει την υπαγωγή της στον φόρο και συνεπώς, έχουμε κανονική  επιβάρυνση της εκδιδόμενης ΑΠΥ με ΦΠΑ.
 
9.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.