25 Φεβρουαρίου 2009

Μεταβολή ποσοστού pro-rata

Α) Σε ξενοδοχειακή μονάδα μισθώνω ένα μικρό χώρο για ΑΤΜ τράπεζας οπότε έχω έσοδα από ακίνητα. Υπολογίζουμε pro-rata; Αν ναι δεδομένου ότι η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της χρήσης 2008 υποβάλλεται τον μήνα Μάιο οπότε τότε θα ξέρω το ποσοστό έκπτωσης για τον επόμενο χρόνο 2009 θα πρέπει μετά την κατάθεση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ να προχωρήσω σε τροποποιητικές του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2009 προκειμένου να διορθώσω τον ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει pro-ratα καθώς και το πιστωτικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στην χρήση του 2009 ή όχι;
Β)Αν συντάξω την εκκαθαριστική χωρίς να την υποβάλλω τώρα αλλά στην προθεσμία της και γνωρίζω το ποσοστό έκπτωσης μπορώ να το υπολογίσω στην περιοδική του Ιανουαρίου 2009 προκειμένου να μην κάνω τροποποιητικές;
Γ)Αν δεν αφαιρέσω το ποσοστό έκπτωσης βάσει pro-rata κάθε μήνα και μειώσω τις εισροές μου κατευθείαν στην εκκαθαριστική αποτελεί παράβαση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η εκμίσθωση ακινήτου σύμφωνα με την περίπτωση κστ, της παρ.1, του άρθρου 22 του Κ.Ν.2859/2000 συνιστά δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο, για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών της. Έτσι στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδίου νόμου να προσδιορίσει ποσοστό έκπτωσης του φόρου των κοινών εισροών της, με τη δημιουργία του κλάσματος που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όπως είναι η εκμίσθωση του ακινήτου (κλάσμα pro-rata).
 
Σύμφωνα με την παρ.5, του άρθρου 31, του Κ.Ν.2859/2000 σε περίπτωση που «κατά το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία ή αυτά που υπάρχουν δεν είναι πλήρη, ο προσδιορισμός του ποσοστού γίνεται προσωρινά από τον υποκείμενο στο φόρο». Στην προκειμένη περίπτωση κατά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων των περιόδων που προηγούνται της υποβολής της εκκαθαριστικής (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου κλπ. 2009) μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό έκπτωσης του φόρου με βάση το ποσοστό pro-rata που χρησιμοποιήσατε και στις περιοδικές δηλώσεις του 2008. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει θα τακτοποιηθεί, εμπρόθεσμα, κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης που θα αφορά το έτος 2009. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων.
 
Όσον αφορά το θέμα της μεταβολής του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρεται από τη χρήση 2008 σε αυτή του 2009 επίσης δεν υπάρχει θέμα, καθώς έχει γίνει δεκτό ότι εάν το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από την εκκαθαριστική είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό (με βάση την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου) και η διαφορά αυτή οφείλεται σε διακανονισμούς, με βάση το άρθρο 33 του Ν. 2859/00 ή σε αύξηση του ποσοστού pro-rata, όπως αυτό οριστικοποιείται με την εφαρμογή του πίνακα Ζ΄ κλπ. η διαφορά αυτή μειώνει ή προσαυξάνει αντίστοιχα, το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα η εκκαθαριστική δήλωση (Βλ. σχετικά Υπουργείο Οικονομικών, οδηγός συμπλήρωσης εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 2008 - συμπλήρωση κωδικού 802). Οπότε η διόρθωση του μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί νομίμως στην περιοδική δήλωση του μηνός Μαΐου του 2009, εφ’ όσον υποβάλετε την εκκαθαριστική δήλωση τον μήνα αυτό, με την αναγραφή του ποσού της διαφοράς στον κωδικό 402 ή 412 κατά περίπτωση.
 
25.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.