25 Φεβρουαρίου 2009

Επιδότηση γυναικείας επιχειρηματικότητας

Στο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ "ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας" επιχορηγούνται εκτός από τα συνήθη πάγια π.χ. Η/Υ, εκτυπωτής κ.τ.λ. και άλλα είδη όπως: 1) η αμοιβή για την σύνταξη του ερωτηματολογίου, 2) διαφημιστικά φυλλάδια, 3) κατασκευή διαδικτυακού κόμβου. Θα ήθελα να μάθω, τα τρία τελευταία θεωρούνται και αυτά πάγια λόγω της επιδότησης; Εάν ναι με ποιο συντελεστή θα τα κάνω απόσβεση; ή θα τα περάσουμε στη στήλη των δαπανών και θα τα χειριστούμε ως δαπάνες της επιχείρησης; (από τον ΕΟΜΜΕΧ τα ήθελαν όλα στη στήλη των παγίων) πώς θα τα χειριστούμε στο Ε3 ως προς της αποσβέσεις; και πως το ποσό της επιδότησης σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό και την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 σε περίπτωση λήψης επιχορήγησης, θα παρακαλούσαμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση στην δνση: http://www.epixeirisi.gr/index.php?pgtp=1&aid=1233305275
 
Επιπλέον, αναφέρουμε ότι βάσει των αρχών της Λογιστικής και της Φορολογίας, η αμοιβή για την σύνταξη του ερωτηματολογίου και το κόστος των διαφημιστικών φυλλαδίων, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν «πάγια περιουσιακά στοιχεία», καθότι θεωρούνται δαπάνες - έξοδα που επιβαρύνουν το εισόδημα της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν, γενικώς, έξοδα διαφημίσεων μολονότι η επιχείρηση προσδοκά μελλοντικά οφέλη (πχ. αύξηση του τζίρου) από την πραγματοποίησή τους. Οι δαπάνες διαφήμισης, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγια, αφού η συσχέτισή τους με μελλοντικά οφέλη είναι, εκ των πραγμάτων, αμφίβολη.
 
Επιπλέον, σημειώνουμε ότι τα διάφορα γενικά έξοδα διαφήμισης, τεχνικών και εμπορικών μελετών που πραγματοποιούνται κατά τη σύσταση της επιχείρησης, μπορούν να χαρακτηριστούν «έξοδα πρώτης εγκατάστασης.». Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω έξοδα μπορούν να αποσβένονται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Παρόλο όμως, που οι ανωτέρω δαπάνες αποσβένονται, δε μπορούν να θεωρηθούν πάγια. Αντιθέτως, μπορούν να θεωρηθούν πάγια αγαθά, τα βιομηχανικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφόσον αποκτώνται για περισσότερες από μία χρήσεις (περ. β, της παρ. 4, του άρθρου 33, του ΦΠΑ). Στην παραπάνω κατηγορία, κατά την άποψή μας, εμπίπτει και η απόκτηση δικτυακού κόμβου, το κόστος του οποίου μπορεί να ενταχθεί ως είδος λογισμικού (software), με συντελεστή απόσβεσης, ο κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%), με τη δυνατότητα και της εφάπαξ απόσβεσης (ΠΔ 299/2003).
 
25.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.