10 Φεβρουαρίου 2009

Φορολογία μηχανικών

1. Μηχανικός κάνει την επίβλεψη τεχνικού έργου (ανακαίνιση) έχοντας άδεια από την πολεοδομία και έχει προκαταβάλει φόρο 10%
2. Μηχανικός κάνει την επίβλεψη τεχνικού έργου (ανακαίνιση) χωρίς να έχει άδεια και του γίνεται παρακράτηση φόρου 20%. Η ερώτηση είναι πως θα φορολογηθούν οι δύο μηχανικοί, με την χρήση συντελεστών ή λογιστικά (έσοδα- έξοδα)
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κριτήριο για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος μηχανικού δεν αποτελεί η ύπαρξη άδειας ή όχι από την πολεοδομία για την πραγματοποίηση του τεχνικού έργου (που είναι θέμα εφαρμογής πολεοδομικών διατάξεων), αλλά εάν η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνεται στις κατονομαζόμενες στην παρ.5, του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ΚΝ 2238/1994), όπως είναι η σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, η επίβλεψη της εκτέλεσης τους, η διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και η ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με θέση της διοίκησης για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιοριστικά απαριθμούνται στις ειδικές διατάξεις των περιπτώσεων α - ε της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994, ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ίδιου Νόμου. (ΠΟΛ.1163/1998).
 
Έτσι θα πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά εάν τα συγκεκριμένα τεχνικά έργα που εκτελούνται, περιλαμβάνονται σε αυτά των περιπτώσεων α έως ε της παρ.5, του άρθρου 49 και να κριθεί με βάση αυτό εάν συντρέχει περίπτωση λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μελέτη και επίβλεψη διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων υπάγεται στον εξωλογιστικό προσδιορισμό με συντελεστή 38%. Ομοίως η μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων κλπ.
 
10.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.