10 Φεβρουαρίου 2009

Έκδοση στοιχείων κατασκευαστικής εταιρείας

Τεχνική κατασκευαστική μελετητική εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες όπως εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τεχνικά έργα, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις ανακαινίσεις καταστημάτων και υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών με δικά της υλικά και εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Θα έπρεπε να εκδίδει και τιμολόγια πώλησης για τα υλικά που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών της και ξεχωριστή απόδειξη για τις υπηρεσίες της;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3, 12, 13 και 19 του Κ.Β.Σ. και σύμφωνα με το με Α.Π. 105712/2003 έγγραφο του Υπ.Οικ. η αξία των υλικών που χρησιμοποιούνται μπορεί να περιλαμβάνεται στο εκδιδόμενο Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. και να μην απαιτείται η έκδοση διακεκριμένου στοιχείου πώλησης των υλικών υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :
 
1. Εκτέλεση νέου τεχνικού έργου με υλικά του εργολάβου.
 
Εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π., ανεξάρτητα της αξίας των υλικών, γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
 
2. Εκτέλεση νέου τεχνικού έργου με υλικά του κύριου του έργου, δηλαδή του ιδιοκτήτη.
 
Εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για προσφορά υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου.
 
3. Εκτέλεση επισκευών, συντηρήσεων ή βελτιώσεων τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων.
 
Λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται μόνο τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εάν η αξία των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής εκδίδεται Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ. και διακεκριμένο Τ.Π. ή Α.Λ.Π. για την αξία των υλικών.
 
10.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.