2 Φεβρουαρίου 2009

Μεταβίβαση επιχείρησης από πατέρα σε υιό

Πατέρας βγαίνει στη σύνταξη και μεταβιβάζει την επιχείρηση στο υιό του, που έχει ήδη ένα κατάστημα. Η απογραφή εμπορευμάτων του πατέρα είναι για το 2008 228.000 €. Πώς θα γίνει η μεταβίβαση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Παρ΄ όλο που δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια, στο ερώτημα φαίνεται ότι η επιχείρηση που πρόκειται να μεταβιβαστεί, είναι ατομική. Με το δεδομένο αυτό λοιπόν, ο πατέρας ατομικός επιχειρηματίας θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παράλληλα θα μεταβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, κατά τη στιγμή της διακοπής, στον υιό του. Δεδομένου ότι ο υιός είναι ήδη επιτηδευματίας από άλλη αιτία, θα πρέπει να υποβάλλει μόνο δήλωση μεταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ώστε να δηλώσει τη νέα εγκατάσταση ως υποκατάστημα. Η εν λόγω μεταβίβαση δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 5, του κώδικα ΦΠΑ εφ’ όσον συντρέχουν στην περίπτωσή σας αθροιστικά οι  προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκ. ΠΟΛ1103/1990 που είναι:
  1. Η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης που ασκεί φορολογητέα δραστηριότητα.
  2. Η μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου.
  3. Η μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης με επαχθή ή χαριστική αιτία 
  4. Η μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα να είναι φορολογητέα ο δε αποκτών να συνεχίσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
Για την παραπάνω μεταβίβαση εφ’ όσον γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, θα καταβληθεί φόρος δωρεάς – γονικής παροχής, επί της καθαρής αξίας της επιχείρησης που θα εκτιμηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
Αντίθετα δεν θα καταβληθεί ο φόρος υπεραξίας του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αφού σύμφωνα με την παρ.1α, του ιδίου άρθρου η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης (όπως επίσης και μεριδίου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας), από γονέα προς τα τέκνα του λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, για μεταβιβάσεις που γίνονται μετά την 1/1/2001 δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.
 
2.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.