28 Ιανουαρίου 2009

Περαίωση του Ν 3259/2004

Σε μια ανώνυμη εταιρεία μετά από προσωρινό έλεγχο της εφορίας διαπιστώθηκε ότι η μίσθωση που είχε παραχωρήσει σε μια άλλη εταιρεία ήταν μερική και για την κάλυψη των εσόδων της έπρεπε να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ. Αυτά τα ενοίκια μπαίνουν στην περαίωση ή εξαιρούνται;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την υπόθεση ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται το δικαίωμα είσπραξης του μισθώματος, ύστερα από παραχώρηση αυτού από τον εκμισθωτή, αναφέρουμε ότι η εκχώρηση δικαιώματος συναφούς με την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως και το δικαίωμα της μίσθωσης, θεωρείται εισόδημα από επιχειρήσεις και όχι από ακίνητα (περ. β΄, της παρ. 1, του άρθρου 13, του Ν 2238/1994). Επομένως, το εισόδημα αυτό θα περιληφθεί στα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3259/2004, της περαίωσης.
 
28.1.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.