26 Ιανουαρίου 2009

Διπλή δραστηριότητα στον ίδιο χώρο - Συστέγαση επιτηδευματιών

1. Θα ήθελα να μάθω αν μπορεί επιτηδευματίας με αντικείμενο εργασιών κομμωτήριο και λιανική πώληση εμ/των ειδών κομμωτηρίου να προσθέσει και άλλη   δραστηριότητα όπως λιανικό εμπόριο γυναικείων ρούχων τα όποια θα σχεδιάζει ο   ίδιος αλλά η ραφή και επεξεργασία θα γίνεται από βιοτεχνία. Θέλει να διαθέσει μέρος   του χώρου (επιφάνεια) του κομμωτηρίου για βιτρίνα των ρούχων και το υπόγειο για την τοποθέτηση των εμ/των. Τι ενεργειες πρεπει να γίνουν στη ΔΟΥ;
2. Στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, μπορούν να λειτουργούν επιχείρηση δύο επιτηδευματίες με ξεχωριστές ενάρξεις και διαφορετικά συμβόλαια μίσθωσης; Πρόκειται για διαφορετικούς χώρους τους οποίους τους ένωσαν γκρεμίζοντας τον μεταξύ τους τοίχο (γυψοσανίδα). Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να λειτουργούν νόμιμα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 
1. Η πραγματοποίηση δύο ή περισσότερων διαφορετικών δραστηριοτήτων από επιτηδευματία στον ίδιο χώρο, δεν απαγορεύεται από τις φορολογικές διατάξεις και τον Κ.Β.Σ. Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο επιτηδευματίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής στο τμήμα Μητρώου, προκειμένου να δηλώσει και την άσκηση της νέας δραστηριότητας.
 
2. Όσον αφορά τη δυνατότητα συστέγασης δύο επιτηδευματιών, είναι δυνατή μόνο υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών με άλλο επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν. Συστέγαση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν οι πελάτες των συστεγαζόμενων επιτηδευματιών εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο του χώρου του καταστήματος ή ο χώρος αυτός είναι ενιαίος ή επικοινωνεί με εσωτερικές εισόδους κ.λπ. (ΚΒΣ, άρθρο 36, παρ.8).
 
Ειδικότερα σύμφωνα με της οδηγίες της διοίκησης (ΠΟΛ.1204/1995) στις περιπτώσεις που τα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα διακρίνονται ευκρινώς μεταξύ τους, είτε επειδή κατασκευάζονται από διαφορετική πρώτη ύλη, είτε επειδή είναι διαφορετικής επωνυμίας-μάρκας, που ως εμπορικό σήμα είναι προεκτυπωμένη σε αυτά και η οποία τα διακρίνει εμπορικά ή τα χαρακτηρίζει στις συναλλαγές, είναι εφικτή η συστέγαση.
 
Αντίθετα, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες για την παραγωγή των προϊόντων τους χρησιμοποιούν τις ίδιες πρώτες ύλες, ανεξάρτητα αν τα παραγόμενα προϊόντα είναι ευδιάκριτα και επώνυμα, δεν επιτρέπεται η συστέγαση.
 
Αρμόδιος για να κρίνει εάν θα επιτραπεί ή όχι η συστέγαση επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται , ο οποίος μπορεί με απόφαση του να επιτρέψει την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που κρίνει ότι δεν παρακωλύεται ο φορολογικός έλεγχος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται, με την υποβολή της δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, όταν πρόκειται για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή με σχετική δήλωσή τους για τις ήδη λειτουργούσες, να γνωστοποιείται στον προϊστάμενο της οικείας Δ.Ο.Υ. το ακριβές αντικείμενο εργασιών, προκειμένου να κριθεί από αυτόν, αν συντρέχει περίπτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, λόγω συστέγασης (ΠΟΛ.1204/1995).
 
26.1.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.