20 Ιανουαρίου 2009

Ειδικό καθεστώς πρακτορείου ταξιδίων

Για την εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος, το πρακτορείο ταξιδίων θα πρέπει να χρησιμοποιεί είτε δικά του μεταφορικά μέσα είτε μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, αλλά η εκμετάλλευση των μέσων μεταφοράς να έχει αναληφθεί από το συγκεκριμένο πρακτορείο (άρθρο 43 ΦΠΑ). Έστω ότι κάποιο πρακτορείο ταξιδιών προσφέρει μόνο μία υπηρεσία στον πελάτη (Γραφείο εξωτερικού), αυτής της μεταφοράς και χρησιμοποιεί για αυτή τη συγκεκριμένη μεταφορά δύο (2) λεωφορεία. Ένα που εκμεταλλεύεται το ίδιο το πρακτορείο και ένα που ενοικιάζει από κάποιο άλλο τουριστικό γραφείο Α για αυτή τη συγκεκριμένη μεταφορά (Υπηρεσίες τρίτων-εκμεταλλευτής το πρακτορείο Α). Τα άτομα είναι 80 και η τιμολόγηση προς το γραφείου του εξωτερικού (πελάτης) είναι 80χ20ευρώ=1600 ευρώ με ΦΠΑ. (Τεκμαρτή δαπάνη εκάστου λεωφορείου 150 ευρώ με ΦΠΑ). Ποιο ποσό εσόδων θα υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς και ποιο στο ειδικό καθεστώς.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην προκειμένη περίπτωση, η υπηρεσία της μεταφοράς που παρέχεται μέσω του λεωφορείου που εκμεταλλεύεται το ίδιο το τουριστικό γραφείο, υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να τιμολογηθεί χωριστά από την παροχή της υπηρεσίας του «πακέτου», που στην περίπτωση που αναφέρετε, περιλαμβάνει μόνο την μεταφορά ταξιδιωτών. Ειδικότερα, το κόστος της υπηρεσίας αυτής (αμοιβή οδηγού, κ.λπ.) δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της μικτής αμοιβής (άρθρο 43, του ΦΠΑ). Συνεπώς, τόσο η αμοιβή που λαμβάνει το τουριστικό γραφείο για την παροχή της υπηρεσίας της μεταφοράς που πραγματοποιείται με το λεωφορείο που το ίδιο εκμεταλλεύεται, όσο και τα διάφορα έξοδα που διενεργούνται για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτά, καταχωρίζονται κανονικά ως εκροές και εισροές στην οικεία περιοδική δήλωση.
 
Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για υπηρεσίες μεσολάβησης με προμήθεια εφαρμόζεται το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, βάσει των σχετικών διατάξεων της παρ. 5, του άρθρου 43, του Ν 2859/2000.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση στη δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1222852454
 
20.1.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.