29 Δεκεμβρίου 2008

Εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίου κοστολογίου οικοδομής

Ανώνυμη εταιρεία έχει συσταθεί με αντικείμενο δραστηριότητος α)υπηρεσίες ανάπτυξης και πώλησης ακινήτων και β) υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της το 2007 αγοράζει οικόπεδο και το έτος 2008, για την ανέγερση κτιρίου, εκδίδεται οικοδομική άδεια. Επειδή υπήρξε αρχική συμφωνία με υποψήφια εταιρεία για ενοικίαση ολοκλήρου του κτιρίου, μετά την αποπεράτωση του, αποφάσισε να ανεγείρει και να αναπτύξει το κτίριο ως επενδυτικό αγαθό, ενεργοποιώντας την β) προαναφερόμενη δραστηριότητα. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση οδήγησε τον υποψήφιο ενοικιαστή να υπαναχωρήσει και η εταιρεία αποφασίζει, μολονότι βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής του οικοδομικού σκελετού, να υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση υποκαταστήματος του άρθρου 6 του κώδικα ΦΠΑ. Επειδή η γραμματική διατύπωση αναφορικά με την ενημέρωση του βιβλίου κοστολογίου οικοδομής της ΠΟΛ 1039/9.3.2006 περιορίζεται για καταχωρήσεις δαπανών με εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και δεν αντιμετωπίζει την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, παρακαλώ για την άποψη σας σχετικά με την αντιμετώπιση του ΦΠΑ του πραγματοποιηθέντος κόστους κατασκευής καθώς επίσης για την ενδεχόμενη αναντιστοιχία μεταξύ του βιβλίου κοστολογίου οικοδομής και του προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής όπως περιγράφεται στην ΠΟΛ 1065/2.5.2006.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Επειδή η εταιρεία, όπως αντιλαμβανόμαστε ασχολείται συστηματικά (κατ’ επάγγελμα) με την ανέγερση οικοδομών, άσχετα με την δεύτερη δραστηριότητά της, έχει κατ’ αρχήν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6, του Κ.Ν.2859/2000 γιατί σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 η μίσθωση του ακινήτου αποτελεί πράξη θεωρούμενη ως παράδοση και κατά συνέπεια υπάγεται στον ΦΠΑ. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση προφανώς δεν ασκούσε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών της συγκεκριμένης οικοδομής ώστε να υφίσταται θέμα διακανονισμού, αλλά η αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης του ακινήτου δημιουργεί επί πλέον κόστος στην επιχείρηση καθώς υπάρχει ανάγκη εκπρόθεσμης δήλωσης υποκαταστήματος κλπ.
 
Περαιτέρω είναι προφανές ότι τόσο το έντυπο του προϋπολογιστικού κόστους, όσο και το βιβλίο κοστολογίου οικοδομής πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος της, ανεξάρτητα από τον χρόνο λήψης τους, αφού αποτελούν στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Έτσι η μόνη λύση για την επιχείρηση είναι η εκπρόθεσμη υποβολή του εντύπου του προϋπολογιστικού κόστους όπως και η εκπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου κοστολογίου με όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το πραγματικό κόστος της οικοδομής.
 
29.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.