23 Δεκεμβρίου 2008

Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ

Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ. Ενέργειες προς το πρωτοδικείο της ΕΠΕ μετά την μετατροπή για διαγραφή από το μητρώο των ΕΠΕ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την καταχώριση της μετατροπής της ΕΠΕ στο μητρώο που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας, απαιτείται η υποβολή της συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής και στη συνέχεια η δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ (δημοσιότητα του άρθρου 8, του Ν 3190/1955). Η σχετική δημοσίευση γίνεται με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας και με την ευθύνη κάθε εταίρου και διαχειριστή της ΕΠΕ.
 
Τονίζεται ότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο της μετατροπής στο οποίο περιλαμβάνεται και το καταστατικό της «νέας» ΑΕ, αφού καταχωρισθεί στο ΜΑΕ της Νομαρχίας, θα δημοσιευτεί ξανά στο ΦΕΚ για λογαριασμό της ΑΕ (τήρηση δημοσιότητας του άρθρου 7β, του ΚΝ 2190/1920) αυτή τη φορά. Με την συντέλεση των παραπάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, ολοκληρώνεται και η διαδικασία της μετατροπής.
 
23.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.