8 Δεκεμβρίου 2008

Αυτοπεραίωση

Σε Εστιατόριο, για τον υπολογισμό του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων για αυτοπεραίωση (έως 300,000€), με δεδομένο ότι στα ακαθάριστα έσοδα του, προ ΦΠΑ, υπάρχει ποσοστό 2% τέλος υπέρ των Δήμων, ποιο ποσό θα ληφθεί υπόψη:  το σύνολο με το τέλος 2% ή  το σύνολο χωρίς το 2%.;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 14, του Ν 3296/2004, ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου, λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα έσοδα, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΕ. Επίσης, με βάση τις οδηγίες της Γνωμάτευσης 179/1993 του ΕΣΥΛ, ο δημοτικός φόρος αποτελεί μειωτικό στοιχείο των πωλήσεων.
 
Συνεπώς, κατά την επικρατούσα άποψη, το συνολικό ποσό του δημοτικού φόρου δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη (θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις ετήσιες πωλήσεις, εφόσον περιλαμβάνεται σε αυτές), κατά τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων, για την εφαρμογή των διατάξεων της αυτοπεραίωσης.
 
8.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.