8 Δεκεμβρίου 2008

Υπαγωγή σε ΦΠΑ λογοθεραπευτών

Λογοθεραπευτής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ανεξαρτήτως ηλικίας) υπάγεται σε ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις θέσεις της Διοίκησης, με την ΠΟΛ.1175/1994, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι υπηρεσίες που παρέχουν οι λογοθεραπευτές σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, οι οποίες θεωρούνται υπηρεσίες εκπαίδευσης των περιπτώσεων ιγ και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν 1642/86 (νυν ιβ και ιγ, της παρ.1, του άρθρου 22, του Κ.Ν.2859/2000).
 
Εάν οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ειδικούς ιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ. απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου 1642/86 (νυν δ και ε, της παρ.1 του άρθρου 22, του Κ.Ν.2859/2000, Κώδικας ΦΠΑ).
 
8.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.