28 Νοεμβρίου 2008

Φορολογικές υποχρεώσεις εταιρείας off shore

Αλλοδαπή εταιρία (off shore) χωρίς εμπορική δραστηριότητα στη χώρα, αλλά μόνο ως ιδιοκτήτης ακινήτου (ΚΑΔ 30.00) έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος για το τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης Ε9 και ΕΤΑΚ ΝΠ; Διότι λόγω ΚΑΔ έχει απαλλαγή από βιβλία και ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν υποβάλλει ισοζύγια και ΚΕΠΥΟ;  Επίσης, επειδή απασχολεί μισθωτούς θα υποβάλει Ε7;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α΄, της παρ. 1, του άρθρου 3 του Ν 2859/2000, η αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται υποκείμενη σε ΦΠΑ, καθώς ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο εμπορική δραστηριότητα έστω και αν η έδρα της βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Επιπλέον, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε ΦΠΑ έχουν, μεταξύ άλλων, και την υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών (παρ. 1, άρθρο 36, του Κ.ΦΠΑ), όπως και την υποχρέωση λήψης ΑΦΜ (παρ. 1, άρθρου 2 της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/1998).
 
Δήλωση φόρου εισοδήματος υποχρεούται να υποβάλλει η αλλοδαπή εταιρεία – νομικό πρόσωπο, βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 107, του Ν 2238/119, εφόσον διαθέτει ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν προκύπτει εισόδημα από την εκμετάλλευσή του (όπως ισχύει από 20/3/2002, με προσθήκη που έγινε, με το άρθρο 15 του Ν.2992/2002)
 
Επισημαίνουμε ότι η εκμετάλλευση ακινήτων από επιχείρηση, δεν την απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. Επιπρόσθετα, υφίσταται η υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου και συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (άρθρο 20, του ΚΒΣ, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 1, του άρθρου 2, η οποία ορίζει το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) στην περίπτωση που υπάρχουν φορολογικά στοιχεία προς διασταύρωση.
 
Γενικά, η ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 20 καθώς και των άρθρων 22 & 23 του ΚΦΕ), με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 21.
 
Υποκείμενα του ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) είναι όλα τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την έδρα τους (άρθρο 6, του Ν 3634/2008). Επομένως η συγκεκριμένη εταιρεία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ΕΤΑΚ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την υποβολή της δήλωσης Ε9 (Πολ.1001/2005 βάσει των διατάξεων του Ν 3296/2004).
 
Τέλος, εφόσον η εξωχώρια εταιρεία απασχολεί μισθωτούς έχει την υποχρέωση παρακράτησης φόρου (άρθρο 57 του ΚΦΕ), καθώς και της απόδοσης αυτού με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων (έντυπο Ε511) και την κατάθεση οριστικής δήλωσης (έντυπο Ε7) στην αρμόδια ΔΟΥ (άρθρο 59).
 
28.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.