13 Νοεμβρίου 2008

Θεμελίωση δικαιώματος για δεύτερη σύνταξη ασφαλισμένου στο ΤΑΕ

Ασφαλισμένος  στο ΤΑΕ 16 χρόνια, με παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ, ηλικίας 52 ετών, αν διακόψει τώρα την εμπορική του ιδιότητα και την ασφάλιση στο ΤΑΕ, δικαιούται την δεύτερη σύνταξη και πότε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
 
Για τους συνταξιούχους άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών, εκτός του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ-ΤΕΒΕ-ΤΣΑ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα δεύτερης σύνταξης γήρατος, υφίστανται οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 47 του Ν 2084/1992, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19, του Ν 2150/1993. Σχετικό είναι και το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.10035/5628/247 της 19.6.2008 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Ο συνταξιούχος ενός Ταμείου (π.χ. ΙΚΑ), προκειμένου να θεμελιώσει δεύτερη πλήρη σύνταξη γήρατος, απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης και 65ο έτος  της ηλικίας, ή δεύτερη μειωμένη (κατά 50%), σύνταξη λόγω γήρατος επίσης, απαιτούνται 16 έτη ασφάλισης και 65ο έτος της ηλικίας.  Να σημειώσουμε ότι, οι αυξημένες αυτές προϋποθέσεις των 20 ή των 16 ετών ισχύουν, ανεξαρτήτως εάν, κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, από τον πρώτο φορέα, τελούσε σε ενεργό ή μη ασφαλιστικό δεσμό, με τον ΟΑΕΕ. Είναι επίσης σαφές, ότι σε κάθε περίπτωση χορήγησης δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος, τίθεται ως όριο ηλικίας το 65ο έτος.
 
Διευκρινίζουμε (άρθρο 19, παρ.6 του Ν 2150/1993) ότι, οι ανωτέρω αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις, για την λήψη δεύτερης σύνταξης, δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται αυτό το δικαίωμα (της δεύτερης σύνταξης), σε περισσότερους από έναν φορέα κύριας σύνταξης, ταυτόχρονα, ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μήνες, από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα, οπότε και ισχύουν οι προϋποθέσεις των 15 ετών ασφάλισης και της ηλικίας των 65 ετών.
 
13.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.