6 Οκτωβρίου 2008

Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ οικοδομικής επιχείρησης

Σε ποια περίπτωση μπορεί τεχνική επιχείρηση που πουλάει οικοδομές, ενταγμένη στο καθεστώς ΦΠΑ, να έχει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή στο τέλος, , αφού με τον Ν 3427 ο ΦΠΑ είτε συμψηφίζεται είτε χάνεται βάσει pro-rata;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως είναι γνωστό οι οικοδομικές επιχειρήσεις, για τις ανεγειρόμενες οικοδομές, των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2006 και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και οι λοιπές υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κλπ.). Ωστόσο ο τρόπος απόδοσης του φόρου διαφέρει αφού κατά κανόνα αποδίδεται με την υποβολή της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ που προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου. Περαιτέρω η υποκείμενη σε φόρο αξία που προσδιορίζεται με την ειδική δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας ή του προϋπολογιστικού / απολογιστικού κόστους που αναλογεί στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο. Επίσης στην περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας που απαλλάσσεται από το φόρο, όπως π.χ. η πρώτη κατοικία, η οικοδομική επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα έκπτωσης του φόρου εισροών που αναλογεί στην κατοικία αυτή.
 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω είναι πρακτικά αδύνατον η επιχείρηση να έχει κατά την ολοκλήρωση της πώλησης μίας οικοδομής πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ του οποίου θα μπορεί να ζητήσει επιστροφή. Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση υπάρχει, δεδομένου ότι οι υποκείμενες σε ΦΠΑ δαπάνες για την κατασκευή της οικοδομής πραγματοποιούνται σε διαφορετική χρονική στιγμή από την πώληση των επιμέρους ιδιοκτησιών.
 
Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να ζητηθεί επιστροφή του φόρου που καταβλήθηκε με την ειδική δήλωση ΦΠΑ είναι αυτή της ανάκλησής της, που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής ειδικής δήλωσης λόγω λάθους στην αρχική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν 3522/2006, την απόφαση Υπ. Οικ. Πολ. 1003/3.1.2008 και Πολ. 1004/3.1.2008.
 
Για αναλυτικότερη ενημέρωση στο θέμα αυτό, ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει το Β΄ μέρος του αφιερώματος στις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις των κ.κ. Καζαντζή – Μιχελινάκη στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού ή στο site www.epixeirisi.gr με χρήση του κωδικού πρόσβασης.
 
6.10.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.