3 Οκτωβρίου 2008

Θέματα ΕΠΕ

1. Θα ήθελα να γνωρίζω τι πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος είναι ήδη εταίρος - διαχειριστής σε ΕΠΕ και προσλαμβάνεται στο δημόσιο ως μόνιμος υπάλληλος. Μπορεί να έχει και τις δύο ιδιότητες και με ποιόν τρόπο;
2. Θα ήθελα να γνωρίζω αν εταίρος (και όχι διαχειριστής) ΕΠΕ με ποσοστό 2% έχει απέναντι στο ΙΚΑ ή σε Δημόσιο (Εφορία) συνέπειες στην περίπτωση που η εταιρεία οφείλει και δεν πληρώνει.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 
1. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 32, του Ν 3528/2007 («Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων»), ο δημόσιος υπάλληλος απαγορεύεται να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εμπορική εταιρεία. Ο εταίρος ΕΠΕ αποκτά την ιδιότητα του εμπόρου, που συνιστά ασυμβίβαστο, προς την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού.
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του Ν 3190/1955, η διαχείριση της ΕΠΕ ανήκει σε όλους τους εταίρους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό συμβόλαιο (συστατικό έγγραφο). Αν, λοιπόν, κατά τη σύσταση της ΕΠΕ, η διαχείριση έχει δοθεί σε έναν ή μερικούς από τους εταίρους, ατομική ευθύνη για τους φόρους ή άλλες υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία, κατά το χρόνο της λύσης της (αλλά και γενικώς), έχουν μόνο οι οριζόμενοι διαχειριστές (παρ. 2, του άρθρου 115, του Ν 2238/1994). Ωστόσο, από τη δικαστική πρακτική (ΕφΘεσ. 2292/1999) διαπιστώνεται ότι υπαιτιότητα έχουν και πρόσωπα που εκπροσωπώντας την ΕΠΕ (είτε ως διαχειριστές, είτε ως απλοί εταίροι) ενεργούν ή λαμβάνουν αποφάσεις, με αποτέλεσμα να προκαλείται ζημία σε τρίτους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
 
3.10.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.