25 Σεπτεμβρίου 2008

Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος ανάπηρου

Ανάπηρος εν καιρώ ειρήνης αλλά από πολεμικό υλικό του Β Παγκοσμίου Πολέμου απαλλάσσεται από φορολογία σε επιχείρηση-κυλικείο που δόθηκε από τη νομαρχία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης;
 
Απάντηση
 
Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 6 παρ. 4 περ. β του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ), από το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται τα κέρδη από την εκμετάλλευση κυλικείου μέσα στα κτίρια και καταστήματα στα οποία στεγάζονται δημόσιες γενικά υπηρεσίες, ή υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,  τα οποία πραγματοποιούνται από ανάπηρους στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους. Επίσης, απαλλάσσεται το δικαίωμα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του κυλικείου σε τρίτους.
 
25.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.