3 Σεπτεμβρίου 2008

Χρόνος έκδοσης τιμολογίων

Στην επιχείρηση που εργάζομαι γίνονται τριγωνικές πωλήσεις σε μεγάλο βαθμό Υπάρχουν προμηθευτές που μου κόβουν το τιμολόγιο ένα μήνα αργότερα από την αποστολή των εμπορευμάτων. Δημιουργείται το εξής πρόβλημα ¨π.χ. κόβεται ένα Δ.Α. στις 4/7/08 τριγωνικό . Το τιμολόγιο μου το κόβει ο προμηθευτής στις 2/8/08.Εγώ μέχρι 10/8/08 εκδίδω τιμολόγια με ημερομηνία 31/7/2008 λόγο φορολογικού μηχανισμού. Το τιμολόγιο που ήρθε 2/8/08 και αφορούσε Δ.Α. 04/7/08 θα κοπεί από εμένα αναγκαστικά μετά της 10/8/08 .Ο πελάτης μου θα έχει Δ.Α.04/07/08 και τιμολόγιο 11/08/08 με βάση όσα ορίζει ο κώδικας το τιμολόγιο που έχει στα χέρια του ο πελάτης μου έχει ξεπεράσει το μήνα οπότε είναι παράνομος. Θα ήθελα να μου πείτε πως θα ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. Μπορώ ενώ εκδίδω τιμολόγια με 31/07/08 σ΄αυτό το δεκαήμερο μέχρι 10/08/08 να εκδίδω συγχρόνως και τιμολόγια με 3/8/08.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ.17, του άρθρου 12, του ΚΒΣ όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3522/2006 και ισχύει από τις 22/12/2006 και μετά, τα τιμολόγια που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται πλέον, μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
 
Πέραν τούτου, έχει γίνει δεκτό ότι στο τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με τα παραπάνω, μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. στη σήμανση αποτυπώνεται η πραγματική - φυσική ημερομηνία έκδοσής του μέσω της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (δηλαδή η ημερομηνία σήμανσης μπορεί να είναι μέχρι και τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα και η ημερομηνία έκδοσης η τελευταία του προηγούμενου). Επίσης στην περίπτωση αυτή η αρχή της ενιαίας αρίθμησης δεν διαταράσσεται λόγω της αναγραφής διαφορετικών ημερομηνιών από το τέλος του μήνα μέχρι την 15η ημέρα του επομένου και κατά συνέπεια τα φορολογικά στοιχεία μπορεί στις περιπτώσεις αυτές να εκδίδονται από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη των τρεχουσών συναλλαγών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ιδιαίτερης σειράς (Σχετικά Ν.3193/2003 άρθρο 2, Ν.3522/2006 άρθρο 29, ΠΟΛ.1024/2007 παρ.29.6, ΠΟΛ.1004/2004 κλπ.).
 
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, η έκδοση μέχρι τις 15 του μήνα (ή 10 με τις προισχύουσες διατάξεις) τιμολογίων, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, δεν στερεί από την επιχείρηση τη δυνατότητα  να εκδίδει παράλληλα, τιμολόγια με την τρέχουσα ημερομηνία, από την ίδια σειρά φορολογικών στοιχείων. Η σήμανση όλων των παραπάνω τιμολογίων θα γίνεται κατά την πραγματική ημερομηνία της έκδοσής τους.
 
3.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.