30 Ιουνίου 2008

Εκδοση φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση CATERING

Επιχειρηματίας που ασχολείται με το catering (διοργανώνει εκδηλώσεις σε διάφορους  χώρους). Ετοιμάζει τα φαγητά και τα πουλάει σε χώρους όπου γίνεται μία εκδήλωση (γάμος, εορτή, παιδικός σταθμός, νοσοκομείο κλπ). Θεωρείται παροχή υπηρεσίας ή εμπορία; Τι παραστατικά πρέπει να εκδώσει; Τι συντελεστή καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) έχει; Για τα τραπέζια και τις καρέκλες που τοποθετεί στον χώρο της εκδήλωσης τι φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδώσει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Από τη φύση της δραστηριότητας της επιχείρησης catering προκύπτει ότι η ετοιμασία και η πώληση φαγητού και ποτών θεωρούνται πώληση αγαθών και συνεπώς οι συγκεκριμένοι επιτηδευματίες εντάσσονται στην περ. α΄ , της παρ. 1 του άρθρου 3, του ΠΔ 186/1993. Οι επιτηδευματίες της κατηγορίας αυτής με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ΚΒΣ εκδίδουν τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης για τις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούν, αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί ότι για τους σκοπούς του ΦΠΑ η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση θεωρείται παροχή υπηρεσιών (περ. β΄, άρθρου 8 του Ν 2859/200).
 
Η επιχείρηση με την δραστηριότητα catering, που αναφέρετε στο ερώτημά σας, εντάσσεται στην κατηγορία 9 (Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά-Λοιπά επαγγέλματα) της ΑΥΟ 17418/23-12-1985 (όπως ισχύει μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1018/2007), βρίσκεται στον κωδικό 9025 «Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος» και έχει ΜΣΚΚ 22% επί των ακαθαρίστων εσόδων. (Βλέπε: ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Έκδοση 2008, σελ. 362). ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιχείρηση θα προσδιορίσει τα κέρδη της με λογιστκό τρόπο. Ο ΜΣΚΚ θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της περαίωσης του Ν. 3296/2004 (βλέπε κατωτέρω), ή από τον φορολογικό έλεγχο, εφ’όσον τα βιβλία δεν τηρήθηκαν με επάρκεια και ακρίβεια.
 
Εάν η επιχείρηση ασχολείται με περισσότερους κλάδους δταστηριότητας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε επαγγέλματα που αναφέρονται διακεκριμένα στους πίνακες των ΜΣΚΚ και με διαφορετικό κωδικό αριθμό, χρειάζεται να γίνει διαχωρισμός των ακαθάριστων εσόδων (ή των αγορών, αν τηρείται βιβλίο Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ) κατά κλάδο και να εφαρμοστεί σε αυτά ο οικείος ΜΣΚΚ για κάθε κλάδο αντίστοιχα (ΠΟΛ1018/2007). Σε περίπτωση που για κάποιο κλάδο δεν έχει καθοριστεί ΜΣΚΚ τότε εφαρμόζεται ο ΜΣΚΚ του περισσότερο συγγενούς επαγγέλματος (Ε. 2103/354/εγκ.3/10.2.1986). Ο μέσος (σταθμικός) όρος των ΜΣΚΚ των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στους πίνακες εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της περαίωσης χωρίς έλεγχο, όπως αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν 3296/2004. Οι εν λόγω συντελεστές  θα πρέπει να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/foros_eisodimatos/mskk/index.html
 
Για την μεταφορά των τραπεζιών και των λοιπών επίπλων που αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, σε χώρους εκδήλωσης είναι σκόπιμο να εκδίδεται Δελτίο Αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ). Με το ανωτέρω στοιχείο θα συνοδεύονται το αγαθά μέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης και στη συνέχεια θα επιστρέφονται στην έδρα, χωρίς την έκδοση νέου παραστατικού, εφ’όσον αναγράφεται επί του Δελτίου, ο σκοπός της διακίνησης, καθώς και η αιτιολογία της επανάκαμψης των παγίων αυτών περιουσιακών στοιχείων στην βάση τους.
 
30.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.