27 Ιουνίου 2008

Δεξιώσεις σε κέντρα διασκέδασης, έκδοση στοιχείων

Κέντρο διασκέδασης υποχρεούται στην έκδοση εισιτηρίων διαφορών σειρών σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν 2238/94. Οι ερωτήσεις μου είναι οι παρακάτω: Τα εισιτήρια ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ εκδίδονται όταν δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση και πάνω σε αυτά δεν αναγράφεται συμφωνηθείσα αξία. Α) • Σε περίπτωση ελέγχου πως αποδεικνύεται η συμφωνηθείσα τιμή; • Στην περίπτωση αυτή κόβεται μια απόδειξη από ταμειακή μηχανή προς το άτομο (πχ γαμπρό ) που θα πληρώσει; • Σε αυτήν την απόδειξη πρέπει να εμφανιστούν αναλυτικά τα είδη πχ ορεκτικά, κυρίως πιάτο, κλπ και το σύνολο της απόδειξης να βγάλει την συμφωνηθείσα τιμή ανά άτομο; Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανιστεί στην περίπτωση αυτή στην ταμειακή μενού πχ 40 ατόμων x συμφωνηθείσα τιμή; Β) όταν γίνεται συμφωνητικό, μαζί με το μενού του φαγητού αναγράφονται και ποτά και αναψυκτικά κατά απεριόριστη κατανάλωση και συμφωνείται για τα παραπάνω, τιμή ανά άτομο. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόδειξη από ταμειακή μηχανή ΜΕΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 50 ΑΤΟΜΑ x 35,00. Είναι σωστός αυτός ο χειρισμός; Τα ποτά εμφανίζονται με τον παραπάνω τρόπο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην εκδιδόμενη Α.Λ.Π. από τα κέντρα διασκέδασης πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται τα είδη, τουλάχιστον κατά γενικές κατηγορίες, η ποσότητα και η αξία (ΠΟΛ.1183/1990). Επίσης η Α.Λ.Π. εκδίδεται προς το πρόσωπο που παραγγέλλει και καταβάλει το αντίτιμο των ειδών που σερβίρονται. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης των στοιχείων αξίας κατά τον τρόπο που περιγράφετε, αλλά πρέπει να καταγράφεται η γενική κατηγορία κάθε σερβιριζόμενου είδους (π.χ. ορεκτικά, ποτά, αναψυκτικά κλπ.), η ποσότητά του (η οποία θα είναι η συμφωνηθείσα για κάθε είδος) και η αξία του. Ουσιαστικά δηλαδή ο τρόπος έκδοσης της Α.Λ.Π. κατά τη διενέργεια των δεξιώσεων δεν διαφέρει από τον συνηθισμένο τρόπο έκδοσής της στις περιπτώσεις συνήθους λειτουργίας.
 
Επίσης και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται μία Α.Λ.Π. προς τον διοργανωτή της εκδήλωσης, ο οποίος καταβάλλει και το συνολικό αντίτιμο. Εννοείται ότι η συνολική αξία της Α.Λ.Π. θα είναι η συμφωνηθείσα για την εκδήλωση.
 
Στην περίπτωση μη ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας, θεωρείται ως συμφωνηθείσα τιμή η αναγραφόμενη στην Α.Λ.Π., την οποία έχει αποδεχθεί ο πελάτης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ειλικρίνειας του ανωτέρω τιμήματος από τον έλεγχο, αυτός φέρει το βάρος αποδείξεως, βάσει πραγματικών στοιχείων, της κρίσης του για τυχόν ύπαρξη διαφορετικού αφανούς τιμήματος.
 
27.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.