16 Ιουνίου 2008

Α.Π.Υ. από δικηγορική εταιρεία

Το εισόδημα της εταιρείας δικηγόρων ανήκει σε αυτά των ελευθερίων επαγγελματιών και άρα η έκδοση του στοιχείου μπορεί να είναι η α.π.υ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 518/1989 (παρ.1) οι δικηγορικές εταιρείες «αντί τιμολογίων εκδίδουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 13 παράγραφος 12 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών».
 
Το Π.Δ. 518/1989 αντικαταστάθηκε γενικά από το Π.Δ. 81/2005. Όμως σύμφωνα με το άρθρο 40 του τελευταίου «από της ισχύος του παρόντος, το Π.Δ. 518/1989 (ΦΕΚ 220 τ.Α΄) καταργείται, πλην του άρθρου 45 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α΄ του ως άνω διατάγματος, το οποίο διατηρείται σε ισχύ».
 
Έτσι το εκδιδόμενο στοιχείο για τις δικηγορικές εταιρείες εξακολουθεί να είναι η Α.Π.Υ.
 
16.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.