30 Μαϊου 2008

Ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπαγόμενος στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους , φέρνει ένα αυτοκίνητο φορτηγό από Γερμανία (το οποίο είναι ενδοκοινοτική απόκτηση-χρεοπίστωση ΦΠΑ, πληρωμή ΦΠΑ στο τελωνείο κτλ- και όχι αγορά του ειδικού καθεστώτος) και το οποίο προορίζεται να το ταξινομήσει ως επαγγελματικό για την επιχείρησή του. Θα πρέπει να κοπεί κάποιο ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης γι΄ αυτό και αν ναι θα έχει ΦΠΑ; Τι θα ίσχυε αν ήταν αγορά του ειδικού καθεστώτος; Θα το γράψω στο βιβλίο εισερχομένων; Στην περίπτωση που φέρει σαν εμπόρευμα ένα Ι.Χ. επιβατικό και το κρατήσει για προσωπική χρήση, θα κάνω αυτοπαράδοση πάλι και πώς θα το χειριστώ αν είναι αγορά του ειδικού καθεστώτος ή ενδοκοινοτική απόκτηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής ειδικής δήλωσης προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την οποία αποδίδεται και ο αναλογών ΦΠΑ, (παρ. 7, του άρθρου 38, του Ν 2859/2000). Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο τελωνείο περιλαμβάνεται και στον κωδ. 402 της περιοδικής δήλωσης, προκειμένου να συμψηφιστεί με τον φόρο των εκροών της περιόδου (ΠΟΛ 1071/2002). Αν στη συνέχεια, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το φορτηγό για τις ανάγκες της επιχείρησής του, δεν υποχρεούται να εκδώσει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν 2859/2000, το εν λόγω φορτηγό δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία των αγαθών που προβλέπουν οι διατάξεις της περ. ε΄, της παρ. 4, του άρθρου 30. Το συγκεκριμένο φορτηγό θα εμφανιστεί στα βιβλία της επιχείρησης ως πάγιο αγαθό επένδυσης με τιμή κτήσης, το κόστος αγοράς του (χωρίς ΦΠΑ) και για τους σκοπούς ΦΠΑ αποτελεί πλέον «αγαθό επένδυσης» που υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33.
 
Με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο που αγοράζεται είναι καινούργιο (παρ. 4, άρθρου 11 του ΦΠΑ), δεν έχει εφαρμογή το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του Ν 2859/2000, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του αυτοκινήτου αυτού στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο.
 
Αντίθετα, στη περίπτωση που πραγματοποιείται αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45, η αγορά καταχωρίζεται κανονικά στο ειδικό βιβλίο. Στη περίπτωση που το αυτοκίνητο διατεθεί στη συνέχεια για προσωπική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 7, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαρόδοσης. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ που θα αναγραφεί στην απόδειξη αυτοπαράδοσης είναι αυτό που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου προμηθευτή, δηλαδή, αυτό που πραγματικά προκύπτει από την φορολόγηση της συγκεκριμένης συναλλαγής στο κράτος - μέλος του εξωτερικού.
 
30.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.