15 Μαϊου 2008

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης INTRASTAT

1) Από ποιο ποσό και πάνω είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε intrastat; 2) Όταν ο προμηθευτής δεν είχε ΑΦΜ/VAT τι πρέπει να κάνουμε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1) Με βάση τη σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eurostat.statistics.gr/intrastat/announcements.aspx
 
Τα όρια μέχρι τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης Intrastat είναι: 75.000 € για αφίξεις και 65.000 € για αποστολές.
 
2) Όταν ξένος προμηθευτής εκδίδει τιμολόγιο χωρίς να επιβαρύνει τον αγοραστή με ΦΠΑ, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES (δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ) δεν συντρέχει περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ή παράβασης από την πλευρά του Έλληνα παραλήπτη. Η απόκτηση των αγαθών αυτών στο εσωτερικό της χώρας θεωρείται ενδοκοινοτική, καθώς ο αποκτών έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.
 
15.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.