13 Μαϊου 2008

Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών εισαγωγής αγαθών

Εταιρεία πώλησης ιατρικών μηχ/των και μίσθωσης αγοράζει με leasing μηχάνημα από Αμερική. Ο εκτελωνισμός γίνεται από την εταιρεία μας δηλ.φπα και έξοδα με χαρτιά στο όνομα μας. Τον προμηθευτή τον πληρώνει το ληζινγκ. Το φπα θα καταχωρηθεί στα βιβλία μας ως δαπάνη η θα προστεθεί στον φόρο των εισροών στην δήλωση του φπα για να συμψηφιστεί με τον φόρο των εκροών.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στο ερώτημα για τις δαπάνες του εκτελωνισμού έχουν εκδοθεί παραστατικά στο όνομα της εταιρείας που θα χρησιμοποιήσει το υπ’ όψιν μηχάνημα. Τέτοιες δαπάνες κατά τον κώδικα ΦΠΑ μπορούν να είναι τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς μέχρι του πρώτου τόπου του προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον και κατά το μέρος που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δασμολογητέα αξία.
 
Στην προκειμένη περίπτωση εφ’ όσον ο αγοραστής του αγαθού είναι η εταιρεία λήζινγκ, τα έξοδα που δεν έχουν περιληφθεί στη φορολογητέα αξία και για τα οποία έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ παραστατικά αποτελούν διακεκριμένη παροχή υπηρεσίας, προς την εταιρεία σας.
 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν το κριτήριο για την έκπτωση του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες αυτές, είναι η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών αυτών σε φορολογητέες (ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης) ή μη δραστηριότητες.
 
13.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.