2 Μαϊου 2008

ΦΠΑ ιδιοκατοίκησης διαμερισμάτων οικοδομής

Μια ατομική οικοδομική επιχειρηση (ανέγερση και πώληση οικοδομών), ανεγείρει μια οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής. Από τα χιλιοστά που της αναλογούν του οικοπέδου (0.520 στην προκειμένη), πρόκειται να κρατήσει ή να το θέσω αλλιώς, να της μεταβιβάσει ο οικοπεδούχος καποια χιλιοστά που αντιστοιχούν σε δύο διαμερίσματα.
Αυτά τα διαμερίσματα η ατομική επιχείρηση δεν πρόκειται να τα κρατήσει σαν πάγια, γραφεία ή κάτι άλλο, αλλά σαν σπίτια για ιδιοκατοίκηση.
Όσον αφορά τη μεταβίβαση των χιλιοστών είναι δεδομένο οτι θα έχει ΦΜΑ και όχι ΦΠΑ, καθώς αφορά μεταβίβαση οικοπέδου. Από εκεί και πέρα η απορία μου είναι στο τι χειρισμό θα κάνω στις περιοδικές ΦΠΑ για να αντιμετωπίσω τις εισροές που αναλογούν σε αυτά τα δύο σπίτια, αφού δεν πρόκειται ούτε για πώληση με ΦΠΑ, ούτε για πώληση με απαλλαγή Α κατοικίας.
Μήπως θα πρέπει να κάνω PRO-RATA στις εισροές κατά το ποσοστό που αναλογεί στα χιλιοστά αυτών των δύο ιδιοκτήσεων (όπως και στην Α κατοικία δηλαδή) η κάτι άλλο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ιδιοκατοίκηση, από επιτηδευματία – εργολάβο ανεγειρόμενων οικοδομών, διαμερισμάτων οικοδομής των οποίων η πώληση υπάγεται σε ΦΠΑ, αποτελεί υπαγόμενη στον φόρο δραστηριότητα όπως ορίζεται στην παρ. 2γ, του άρθρου 7, του κώδικα ΦΠΑ. Αντίθετα, δεν συνιστά δραστηριότητα υπαγόμενη στον φόρο η παράδοση από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο των χιλιοστών του οικοπέδου, όπως σωστά αναφέρεται και στο ερώτημα.
 
Περαιτέρω χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στις ως άνω περιπτώσεις αυτοπαράδοσης θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πράξης αυτής (παρ.3δ, του άρθρου 16, του κώδικα ΦΠΑ). Έτσι μέχρι την χρονική στιγμή της έναρξης της ιδιοκατοίκησης ο εργολάβος μπορεί να ασκήσει κανονικά το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (και αυτών δηλαδή που αφορούν την αναλογία των σπιτιών που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσει). Ο διακανονισμός του προς απόδοση φόρου που αφορά το τμήμα της οικοδομής που θα ιδιοχρησιμοποιηθεί γίνεται κατά την περίοδο που θα συντελεστεί η πράξη αυτή.
 
Πιο συγκεκριμένα κατά την πραγματοποίηση της πράξης της αυτοπαράδοσης του ακινήτου, υπάρχει υποχρέωση του υποκειμένου να υποβάλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ την ειδική δήλωση ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή στον «ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ» απαιτείται η συμπλήρωση μόνο των πεδίων της αξίας του ακινήτου, του συντελεστή ΦΠΑ και του αναλογούντος φόρου της στήλης «ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ». Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ. της οικείας φορολογικής περιόδου και ο φόρος εκροών της αυτοπαράδοσης συμψηφίζεται με το φόρο εισροών ή τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της περιοδικής δήλωσης. Δηλαδή η ειδική δήλωση υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης χωρίς όμως την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου. Ο φόρος καταβάλλεται ή συμψηφίζεται με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αυτοπαράδοσης. Η ειδική δήλωση στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται για να μπορεί να ταυτοποιείται το ακίνητο που αυτοπαραδίδεται και συνεπώς να εξαντλείται γι΄ αυτό η φορολογική υποχρέωση όσον αφορά το ΦΠΑ.
 
Τέλος ως φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις αυτές αυτοπαράδοσης, λαμβάνεται το κόστος κατασκευής. Η αξία αυτή αναγράφεται στην ειδική δήλωση που υποβάλλεται για τις αυτοπαραδόσεις ακινήτων και τα δεδομένα της μεταφέρονται στην περιοδική δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου (σύμφωνα με τα ανωτέρω).
 
Παράδειγμα
 
Εργολάβος αποφασίζει την 2/4/2008 να χρησιμοποιήσει διαμέρισμα οικοδομής της οποίας η άδεια εκδόθηκε την 1/3/2007 και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε την 31/3/2008, για κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του. Το κόστος της οικοδομής ανήλθε στο 1.000.000,00 € και η αναλογία του διαμερίσματος επί του οικοπέδου είναι 100 χιλιοστά. Στην περίπτωση αυτή στην ειδική δήλωση ΦΠΑ θα συμπληρώσει στην 3η σελίδα τα ακόλουθα στοιχεία:
 
#matrix#
 
Εν συνεχεία στην περιοδική δήλωση του μηνός Απριλίου θα μεταφέρει τα σχετικά ποσά των 100.000,00 € στον κωδικό 303 και των 19.000,00 € στον κωδικό 333.
 
2.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.