9 Απριλίου 2008

Συμπλήρωση εντύπου Ε9 - Περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο

Θα ήθελα τη βοήθεία σας ως προς την εμφάνιση του Ε9 για την παρακάτω περίπτωση: Πατέρας κάνει γονική παροχή στην κόρη του, "το ιδανικό μερίδιο των 2/6 αδιαίρετα των 565,22/1000 αδιαίρετα ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 414 τετ μέτρων". Έίχε γίνει ήδη πράξη σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (καθέτου) . Το τμήμα που παρέχεται απο τον πατέρα έχει έκταση 234 τετ.μέτρα και αναφέρεται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΚΛΖΑ. Επίσης αναφέρει στο συμβόλαιο ότι η κόρη, μαζί με το ιδανικό μερίδιο αποκτά το δικαίωμα ανεγέρσεως στο τμήμα αυτό της αντίστοιχης στα παραπάνω χιλιοστά οικοδομής που προβλέπεται από πράξη κάθετης οροφοκτησίας που έχει γίνει. Η κόρη θα έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή. Πως θα δηλωθεί από την κόρη στο Ε9;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
1) Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας με την οποία έχει γίνει διαχωρισμός της έκτασης του αρχικού οικοπέδου των 414 τ.μ. σε νέες, επιμέρους ιδιοκτησίες (οικόπεδα), αυτές θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε9 σε χωριστή γραμμή ανάλογα με την επιφάνειας της καθεμίας, με ταυτόχρονη μεταβολή του αρχικού οικοπέδου. Προφανώς, η διαδικασίας αυτή έχει γίνει από την πλευρά του πατέρα, κατά τον χρόνο που η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα.
 
Εφόσον με την πράξη σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας περιήλθε στον πατέρα δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου έκτασης 234 τ.μ. {(565,22/1000) 414}, το οποίο τώρα μεταβιβάζει (με γονική παροχή) κατά 2/6 στην κόρη, χρειάζεται να γίνει νέο έντυπο Ε9 και από τους δύο (πατέρα και κόρη). Από την πλευρά της κόρης, το Ε9 θα περιλαμβάνει το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33333 % (2/6) επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 234 τ.μ. Το ακίνητο αυτό θα δηλωθεί ως “νέο ακίνητο” στη στήλη 24 του εντύπου.
 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1001/04.01.05, με την προϋπόθεση ότι στην ανωτέρω πράξη δεν αναφέρεται σύσταση δικαιώματος υψούν ως ξεχωριστή ιδιοκτησία (με ποσοστό επί του οικοπέδου), το δικαίωμα ανεγέρσεως οικοδομής (μέρους του οποίου μεταβιβάζεται στην κόρη), δεν απεικονίζεται στο Ε9. Η αναφορά του δικαιώματος αυτού στο συστατικό συμβόλαιο, παρέχει την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εντός σχεδίου (οικοδομήσιμο) και συνεπώς θα συμπεριληφθεί στον πίνακα 1 του εντύπου.
 
9.4.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.