9 Απριλίου 2008

Απαλλαγή ΦΠΑ σε εργοθεραπευτές

Θέλω να υποβάλλω δύο ερωτήματα σχετικά με το επάγγελμα του εργοθεραπευτή. 1) Οι εργοθεραπευτές υπάγονται σε ΦΠΑ;. 2) Έστω ότι δυο εργοθεραπευτές ενοικιάζουν ένα διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιούν ως επαγγελματική στέγη. Ο καθένας τους λειτουργεί μεμονωμένα ως ελεύθερος επαγγελματίας και χρησιμοποιεί ξεχωριστό δωμάτιο για την εργασία του. Η είσοδος για το διαμέρισμα είναι μια και μοναδική. Υπάρχει δυνατότητα συστέγασης ή προκύπτει κάποιο κώλυμα (π.χ. πρόσθετα βιβλία); Εάν συστεγαστούν τελικά, τα έξοδα μερίζονται στα βιβλία τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1334/23.12.1996, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, οι πράξεις υπηρεσιών διάγνωσης (ιατρικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις) ή περίθαλψης (νοσηλεία, φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, διαθερμίες, υπέρηχα, ηλεκτροθεραπεία κ.λπ.), που παρέχουν ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί, σε ασθενείς, ανεξαρτήτως αν η σχετική αμοιβή καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασθενή ή από τον ασφαλιστικό του φορέα. Περαιτέρω, οι διαιτολόγοι, ομοιοπαθητικοί, βελονιστές, ποδοθεραπευτές κ.λπ. απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, εφόσον είναι ιατροί.
 
Επιπλέον, με βάση την ΠΟΛ 1175/12.7.1994: «..απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η κάθε μορφής εκπαίδευση, άσκηση και αγωγή που παρέχεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως π.χ. δυσλεκτικά, σπαστικά, παραπληγικά, απροσάρμοστα, αυτιστικά κ.λπ.» Κατ’ επέκταση, λοιπόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η παροχή υπηρεσιών του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή, που έχει ως αντικείμενο την παροχή αγωγής σε αναπήρους και άτομα με ειδικές ανάγκες, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.
 
Ως προς το 2ο ερώτημα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), δεν απαγορεύεται η συστέγαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερων επαγγελματιών. Συνεπώς, δύο εργοθεραπευτές μπορούν να έχουν ως επαγγελματική στέγη το ίδιο διαμέρισμα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη θεώρηση των βιβλίων τους (άρθρο 19 του ΚΒΣ).
 
Κατά τη γνώμη μας, είναι δυνατόν τα γενικά έξοδα όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, τα έξοδα τηλεφωνίας, θέρμανσης κ.λπ., να μερίζονται στα βιβλία Εσόδων – Εξόδων του κάθε ελεύθερου επαγγελματία, εφόσον πρόκειται για κοινές δαπάνες που σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 2238/1994 (Φορολογία Εισοδήματος) αναγνωρίζονται φορολογικά. Ο επιμερισμός των ανωτέρω εξόδων μπορεί να γίνει με βάση το ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας του διαμερίσματος που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη από τον κάθε εργοθεραπευτή.
 
9.4.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.