8 Απριλίου 2008

Έκπτωση εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης

Τα έξοδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν έξοδα ιατρικής περίθαλψης στη φορολογική δήλωση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Τα έξοδα της εξωσωματικής γονιμοποίησης διακρίνονται σε αυτά που αφορούν την αγορά των φαρμάκων που συστήνει ο ιατρός και στην αμοιβή του ιδίου. Η αγορά των φαρμάκων δεν αναγνωρίζεται ως ιατρική δαπάνη και κατά συνέπεια τα έξοδα της αγοράς τους δεν μπορούν να αναγνωριστούν για έκπτωση. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η φαρμακευτική δαπάνη που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε νοσοκομείο και η οποία περιλαμβάνεται στο παραστατικό που εκδίδει το νοσοκομείο.
 
Αντίθετα οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις γενικά, αναγνωρίζονται προς έκπτωση, με μόνη προϋπόθεση την προσκόμιση με την φορολογική δήλωση της διπλότυπης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 
4.4.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.