27 Μαρτίου 2008

Υποχρέωση απογραφής σε επιτηδευματίες με βιβλία Β’ κατηγορίας

Η απογραφή στο βιβλίο Β’ κατηγορίας σε ποια σελίδα της μηνιαίας κατάστασης Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων πρέπει να εκτυπωθεί; Ανάμεσα στους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο ή στις τελευταίες σελίδες της εν λόγω κατάστασης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση το άρθρο 25, παράγραφος 1 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), η εκτύπωση των θεωρημένων βιβλίων και καταστάσεων, μπορεί να γίνεται σε θεωρημένο μηχανογραφημένο χαρτί, γενικής αρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την εκτύπωση αποτυπώνεται το είδος του βιβλίου, ή της κατάστασης. Επί πλέον, κάθε βιβλίο ή κατάσταση, θα πρέπει να λαμβάνει ενιαία εσωτερική αρίθμηση, ώστε να είναι τελείως διακριτά μεταξύ τους.
 
Τα ανωτέρω, γνωστοποιούνται με το Σημείωμα Θεώρησης προς τον Προϊστάμενο ΔΟΥ, πριν από την εκτύπωση κάθε βιβλίου ή κατάστασης, ενώ δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη προσθήκη βιβλίων ή καταστάσεων, στο ήδη θεωρημένο μηχανογραφημένο χαρτί, εφ’όσον προηγουμένως δεν γίνει εκ νέου γνωστοποίηση προς το τμήμα του ΚΒΣ.
 
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, επίσης την διάταξη της παραγράφου 6, του άρθρου 6, του ΚΒΣ, με την οποία καθιερώνεται η τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, για τους επιτηδευματίες  της δεύτερης κατηγορίας, εφ’όσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους υπερέβησαν το όριο τήρησης βιβλίου πρώτης κατηγορίας (δηλαδή, το ποσό των 150.000€).Στο βιβλίο απογραφών, καταγράφεται η απογραφή των εμπορευσίμων αγαθών της επιχείρησης κατά ποσότητα και αξία, μέχρι την 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους (εφέτος, δόθηκε παράταση εννέα ημερών, μέχρι την 29/2/2008).
 
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1134/14.12.2004  «Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004» (Αρ.Πρ. 1100938/14.12.2004) και της  ΠΟΛ.1152/14.12.2007  «Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής» παρέχεται η δυνατότητα, η απογραφή των εμπορεύσιμων αγαθών των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας να καταχωρίζεται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε χωριστές σελίδες της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων μηχανογραφικών εντύπων του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου.
 
Επομένως, η εκτύπωση της απογραφής των εμπορεύσιμων της επιχείρησης του ερωτήματός σας, μπορεί να καταχωρισθεί σε χωριστές σελίδες της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.
 
27.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.