24 Μαρτίου 2008

Ασφάλιση μουσικών

Πώς ασφαλίζονται οι μουσικοί που συμμετέχουν σε συναυλίες; Αλλάζει κάτι με την εγκύκλιο 81/2007 του ΙΚΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η πρόσφατη εγκύκλιος του ΙΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου Τ01/5506-6-2007 και αριθμό αναγνώρισης 81, αφορά κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1γ του άρθρου 31 του Ν. 3518/2006. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης καθώς και των εισφορών προς το ΙΚΑ, αλλά μόνο για τους τραγουδιστές που συμμετέχουν σε συναυλίες. Οι υπόλοιποι αυτοτελώς απασχολούμενοι στον χώρο του θεάματος και του ακροάματος (θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, μεταφραστές, ποιητές, στιχουργοί, σκηνοθέτες, μουσικοί, ηθοποιοί κ.λπ. κ.λπ.) και οι οποίοι γενικώς, εργάζονται με πνευματική δράση, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, με βάση τις διατάξεις  των άρθρων 4 έως 12 του Ν. 1296/1982 (σχετική Εγκύκλιος ΙΚΑ 133/1982).
 
Οι ανωτέρω απασχολούμενοι επειδή δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία δεν ασφαλίζονται για τους κλάδους του ΟΑΕΔ, ήτοι: ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ, ΔΛΟΕΜ κ.λπ., καθώς και για τους κλάδους της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ  (βλέπε και Εγκύκλιο ΙΚΑ 59/1989).
 
Σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους, διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις, με κριτήριο το πρόσωπο του εργοδότη: (α) όταν ως εργοδότης προσδιορίζεται οποιοσδήποτε τρίτος εποπτεύει ή είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου και (β) όταν είναι δύσκολο να προσδιορισθεί το πρόσωπο του εργοδότη, οπότε οι ίδιοι ως άνω καλλιτέχνες, θεωρούνται εργοδότες του εαυτού τους.
 
Περαιτέρω, για την πρώτη περίπτωση (που υπάρχει εργοδότης), οι εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των αμοιβών, χωρίς τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας και επί πλέον για το ΕΤΑΜ. Τα ποσοστά των ασφαλίστρων είναι:
 
Ασφαλισμένου (π.χ. μουσικού)...................................9,22%(+ΕΤΑΜ 3%)
Εργοδότη (π.χ. κύριος του έργου).............................18,43%(+ΕΤΑΜ 3%)
Συνολικά ασφάλιστρα................................................33,65%
 
Στη συνέχεια, για την δεύτερη περίπτωση (όπου ταυτίζεται το πρόσωπο του ασφαλισμένου με το πρόσωπο του εργοδότη), οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης Ασφαλιστικής Κλάσης και επί τον αριθμό των ημερομισθίων.
 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι, το ανώτατο ποσό αμοιβών επί του οποίου θα υπολογίζονται οι ως άνω εισφορές, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του τεκμαρτού μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (όπως διαμορφώνεται κάθε φορά) επί τον αριθμό 14 (άρθρο 14, παρ.2, του Ν. 1976/1991. Βλέπε και Εγκύκλιο ΙΚΑ 94/1992).
 
24.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.