17 Μαρτίου 2008

Αγορά τουριστικού λεωφορείου

Τουριστικό γραφείο επιθυμεί να αγοράσει λεωφορείο από άλλο τουριστικό γραφείο. Θα ήθελα να μαθω τι παραστατικά πρεπει να εκδοθούν οσον αφορά την αξία του λεωφορείου αλλα και την αξία της αδειας κυκλοφορίας που θα πουληθεί . Προκύπτουν λοιπες υποχρεωσεις στην εφορία ;Απαιτειται καποια ιδιαιτερη διαδικασια εκτος απο το τιμολογιο που θα εκδοθει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την παρ.16, του άρθρου 12, του Κ.Β.Σ. τα παραστατικά που μπορούν εναλλακτικά να εκδοθούν για την μεταβίβαση του παραπάνω αυτοκινήτου και της αδείας του, είναι :
 
α) Συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής θεωρημένο, ή Δελτίο Αποστολής θεωρημένο και αθεώρητο Τιμολόγιο Πώλησης, από τον πωλητή προς τον αγοραστή.
 
β) Σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση και Δ.Α.
 
Σε όποιο από τα ως άνω παραστατικά εκδίδεται κατά περίπτωση, γίνεται διακεκριμένη αναγραφή - περιγραφή των αγαθών (με τα χαρακτηριστικά τους) που μεταβιβάζονται (αυτοκίνητο όχημα - τύπος, αριθμός κυκλοφορίας, άδεια κλπ.).
 
Εάν η μεταβίβαση της άδειας γίνει μεμονωμένα τότε επειδή θεωρείται ως πράξη παροχής υπηρεσίας, θα πρέπει να εκδοθεί Τ.Π.Υ. ή να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
 
Διευκρινίζεται ότι τόσο ο φόρος επί της ωφέλειας από την πώληση αυτοκινήτου του άρθρου 13, του Κ.Φ.Ε. όσο και το εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για κάθε μεταβίβαση οχήματος Δ.Χ. πάγιου στοιχείου επιχείρησης το οποίο πωλείται ως εμπόρευμα, του αρ.10 του Ν.2579/1998 και το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την παρ.1, του αρ.32 του Ν.3229/2004 έως την 31/12/2006, είναι φόροι που βαρύνουν τον πωλητή του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση που ο πωλητής δεν τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η εν λόγω ωφέλεια φορολογείται αυτοτελώς (με συντελεστή 20%) και για το σκοπό αυτό ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλλει εφάπαξ τον φόρο με την υποβολή σχετικής δήλωσης η οποία υποβάλλεται, πριν από τη μεταβίβαση, στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους και υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία το ένα (1) παραμένει στη Δ.Ο.Υ. τα δύο (2) παραδίδονται στον πωλητή, ο οποίος καταθέτει το ένα εξ αυτών στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να συνταχθεί η πράξη μεταβίβασης και το τέταρτο (4) αντίγραφο παραδίδεται στον αγοραστή.
 
Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώριση σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού, για δικαιοπραξία των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που να βεβαιώνει οτιδήποτε που να προκύπτει από αυτή τη δικαιοπραξία, χωρίς την υποβολή θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της δήλωσης αυτού του άρθρου (ΠΟΛ.1084/2004).
 
Τέλος σημειώνεται ότι για την μεταβίβαση του λεωφορείου εκτός από τις φορολογικές υπάρχουν και οι διαδικασίες που αφορούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί από το site του Υπουργείου www.yme.gr
 
17.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.