11 Μαρτίου 2008

Συνιδιοκτησία δικαιώματος υψούν

Υπάρχει ένα ακίνητο (οικόπεδο) με αέρα 50.54 χιλιοστά εξ΄ αδιαιρέτου του οικοπέδου αυτού και τρείς συνιδιοκτήτες με ποσοστά, οι δύο από αυτούς από 37.5% έκαστος και ο τρίτος 25%. Υπάρχει συνιδιοκτησία και στους τρείς για τα χιλιοστά του αέρα; Η ερώτηση απευθύνεται για τη σωστή καταγραφή στο έντυπο Ε9. Δηλαδή για παράδειγμα ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει στην κατοχή του τόσα χιλιοστά όσα αντιστοιχούν στο ποσοστό του;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες που κατά καιρούς έχουν δοθεί από το Υπ. Οικ. το δικαίωμα υψούν (αέρας) αναγράφεται σε άλλη γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
 
Επί οικοπέδων, για τα οποία έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων, θα δηλωθούν τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο.
 
Αν όμως έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα  διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (ποσοστό επί τοις εκατόν συνιδιοκτησίας του οικοπέδου).
 
Στην προκειμένη περίπτωση, αφού στο οικόπεδο δεν υπάρχει κτίσμα, δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί δικαίωμα υψούν. Πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής και να έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ισιοκτησίας, για να προκύπτει η εξάντληση ή μη του συντελεστή δόμησης, ώστε να γνωρίζουμε αν υφίσταται δικαίωμα υψούν. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κτίσμα, το δικαίωμα υψούν των συγκυρίων είναι το 5,054% επί του οικοπέδου. Εφ’ όσον δεν έχει ρυθμιστεί διαφορετικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο δικαίωμα αυτό υπάρχει συνιδιοκτησία των 3 κυρίων, κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους στο οικόπεδο. Δηλαδή για τους δύο πρώτους 37,50% Χ 5,054% = 1,895% και για τον τρίτο 1,264%.
 
Εφ’ όσον, για το κτίσμα έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, τα παραπάνω ποσοστά θα αναγράψει ο κάθε υπόχρεος στο Ε9 που θα υποβάλλει, σε χωριστή γραμμή, σαν ποσοστά επί του οικοπέδου.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Ο φορολογούμενος Α.Χ. απόκτησε εντός του 2007:
 
Την πλήρη κυριότητα μιας κατοικίας στον 3ο όροφο, 100 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 100, η οποία έχει ποσοστό 300 χιλιοστά (δηλ. 30%) σε οικόπεδο 500 τ.μ. Οι δρόμοι που περικλείουν το τετράγωνο είναι Πατρών, Κορινθίας και Αρκαδίας. Το έτος κατασκευής είναι το 1990.
 
Τη συνιδιοκτησία (μαζί με όλους τους άλλους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας) στο δικαίωμα υψούν στο ίδιο οικόπεδο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 200 χιλιοστών (δηλ. 20%) επί του οικοπέδου.
 
Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας 1 του Ε9 θα συμπληρωθεί ως εξής :
 
 
11.3.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.