22 Φεβρουαρίου 2008

Διακοπή ατομικής και ίδρυση Μονοπρόσωπης ΕΠΕ

Ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ στις 19/2/2008. Μπορεί να δηλωθεί υπερδωδεκάμηνη χρήση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν να επισημάνουμε ότι ο Εμπορικός Νόμος δεν προβλέπει γενικώς, την μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία, είτε προσωπικής (ΟΕ-ΕΕ), είτε ΕΠΕ.
 
Τούτο κατ’ επέκταση σημαίνει ότι θα πρέπει ο ατομικός επιοχειρηματίας να δηλώσει παύση εργασιών της ατομικής του επιχείρησης, διατηρώντας τον ίδιο ΑΦΜ ως φυσικό πρόσωπο για τον εαυτό του και εν συνεχεία να προχωρήσει στην σύσταση της μονοπρόσωπης ΕΠΕ (η οποία θα λάβει ιδιαίτερο ΑΦΜ, ως νομικό πρόσωπο).
 
Συνεπώς, η νεοσυσταθείσα ΕΠΕ, ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, δεν σχετίζεται με την ατομική επιχείρηση. Επί πλέον, η ΕΠΕ θα υποχρεωθεί (άρθρο 4, παρ.2 του ΚΒΣ) σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας (διπλογραφία) και σαφώς μπορεί να επιλέξει η πρώτη διαχειριστική της περίοδος να είναι υπερδωδεκάμηνη (άρθρο 29, παρ.1 του ΚΦΕ-Ν.2238/94 και άρθρο 26, παρ.1 του ΚΒΣ).
 
Κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε, ότι όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ 1082/2003, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης και περαιτέρω, ίδρυση στη θέση της μονοπρόσωπης ΕΠΕ, από το ίδιο πρόσωπο, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ, για τον υπολογισμό υπεραξίας
 
22.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.