22 Φεβρουαρίου 2008

Μη παρακράτηση φόρου ελεύθερου επαγγελματία

Μηχανολόγος - Μηχανικός που εκδίδει α.π.υ. παρελειψε να βάλει τη παρακράτηση φόρου 20%.Υπάρχει πρόβλημά;τι διόρθωση μπορεί να γίνει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εάν η παρακράτηση έχει διενεργηθεί, η μη αναγραφή της επί της Α.Π.Υ. δεν συνιστά παράβαση του ΚΒΣ και δεν επισύρει την επιβολή κυρώσεων.
 
Εάν δεν έχει διενεργηθεί παρακράτηση, επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του προσώπου που είχε υποχρέωση να διενεργήσει την παρακράτηση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 265/2001 γνωμοδότηση του ΝΣΚ τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να καταβάλουν τον μη αποδοθέντα φόρο και υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 και 4 του Ν. 2523/1997 (Προσαύξηση 1,5%,3% ή 3,5% κατά περίπτωση - πρόστιμο 117 έως 1170 Ευρώ).
 
22.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.