19 Φεβρουαρίου 2008

Μειωμένη σύνταξη γήρατος

Έχουμε επαγγελματία αυτοκινητιστή από τον 10/1971 έως τον 4/1986, ασφαλισμένο στο ΤΣΑ. Από το 1988 έως το 2007 έχει 1548 ένσημα στο ΙΚΑ ως οδηγός. Υπέβαλε αίτηση πρόωρης συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ και το Ιδρυμα  αρνήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματος, επειδή το 2006 δεν είχε ένσημα (ενώ έπρεπε να είχε τουλάχιστον 100), λόγω του ότι ήταν στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτά τα ένσημα της ανεργίας δεν λαμβάνονται υπ’όψη στην σύνταξη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μετά την συμπλήρωση του 60ου έτους για τους άνδρες και του 55ου για τις γυναίκες.
 
Η ανωτέρω περίπτωση αφορά συνταξιοδότηση με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, οπότε αρμόδιος οργανισμός για να εξετάσει το συνταξιοδοτικό αίτημα, είναι ο τελευταίος οργανισμός, δηλαδή το ΙΚΑ
 
Σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ που χαρακτηρίζονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΓΑ ή άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης, παρέχεται εκ του νόμου το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που ορίζουν οι, κατά περίπτωση σχετικές διατάξεις.
 
Για την ανωτέρω περίπτωση ο ασφαλισμένος αν έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 4500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες οι 1500 ημέρες να έχουν διανυθεί στο ΙΚΑ, και περαιτέρω, ανά εκατό (100) τουλάχιστον σε καθένα από τα 5 ημερολογιακά έτη, τα προηγούμενα του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση ή από την διακοπή της απασχόλησης, δικαιούται μειωμένη σύνταξη, εφόσον συγκεντρώνονται οι ελάχιστες βασικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ, για συνταξιοδότηση, (άρθρο 28 παράγραφος 5 εδάφιο α’ του Α.Ν. 1846/51 και άρθρο 27 παράγραφος 3 εδάφιο α΄ του Ν.1902/90).
 
Η σύνταξη χορηγείται μειωμένη κατά 1/267Χ100=0,37453% για κάθε μήνα που λείπει μέχρι την συμπλήρωση του 65 έτους ηλικίας για τους άνδρες. (ʼρθρο 3 παράγραφος 3α του νόμου 3029/02, Εγκύκλιος ΙΚΑ 69/02). Είναι δε αυτονόητο ότι δεν έχει εφαρμογή η διάταξη που αναφέρεται στα κατώτατα όρια συντάξεων, η οποία ισχύει για όλους τους άλλους συνταξιούχους. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το ανωτέρω μειωμένο ποσό σύνταξης, είναι και το οριστικό ποσό, το οποίο θα παραμείνει και μετά την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για την πλήρη συνταξιοδότηση.
 
Τονίζεται, ότι οι σχετικές διατάξεις, ως προς το ερώτημά σας, αναφέρουν: «..100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, σε κάθε ένα από τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται από το έτος μέσα στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση». Με βάση την γραμματική ερμηνεία του νόμου, απαιτούνται ημέρες εργασίας και όχι πλασματικοί χρόνοι (ασθένειας, ανεργίας ή εκπαιδευτικής άδειας κ.λπ.).
 
19.2.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.