28 Ιανουαρίου 2008

Αποσβέσεις βιντεοκασσετών, dvd κ.λπ.που ενοικιάζονται

Εμπορική επιχείρηση με βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, εμπορεύεται και ενοικιάζει βιντεοκασσέτες και DVD. Πώς θα γίνεται η απόσβεση των μέσων αυτών, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βιντεοκασσέτες, dvd κ.λπ., εφ’όσον θα χρησιμοποιηθούν για πάγια εκμετάλλευση-ενοικίαση, θα πρέπει κατ’αρχάς, να καταγραφούν σε Μητρώο Παγίων (άρθρο 7,παρ 2 του ΚΒΣ καθώς και παρ. 2.2.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). Η απόσβεσή τους θα γίνει με τους συντελεστές που προβλέπονται απο το ΠΔ 299/2003 «Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης», άρθρο 9 περ. β. Οι κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης είναι για το 1ο , 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα: 65%, 25% και 10%, ενώ οι ανώτεροι συντελεστές, εξαντλούν την αξία κτήσης αυτών των μέσων, στα δύο πρώτα έτη εκμετάλλευσής τους: 1ο 70% και 2ο 30%. Ο επιτηδευματίας μπορεί να επιλέξει τους κατώτερους ή τους ανώτερους συντελεστές, με την υποχρέωση να τους τηρεί πάγια. Μετά την πλήρη απόσβεση των βιντεοκασσετών-DVD και με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η εκμετάλλευσή τους, θα εμφανίζονται στα βιβλία με την αξία μνήμης (του 0,01€), για όσα περαιτέρω χρόνια διαρκέσει η εκμετάλλευση αυτή
 
Να σημειώσουμε ότι αν αντιμετωπίζουμε την περίπτωση να έχει η επιχείρηση στην διάθεσή της ΔΩΡΕΑΝ dvd κ.λπ., τότε θα εμφανισθούν στα βιβλία με την ελάχιστη αξία ( της δωρεάν κτήσης) του 0,01€ και φυσικά δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις (αφού δεν υπάρχει αξία προς απόσβεση). Η λογιστική εγγραφή που θα λάβει χώρα στα βιβλία, σε αυτή την περίπτωση, είναι:
 

14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
14.50 Μαγνητικά μέσα προς εκμετάλλευση-ενοικίαση
14.50.00 DVD προς ενοικίαση..........................................................0,01.
78.ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ-ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ κ.λπ.
78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων
78.00.98 Παραχωρηθέντα DVD....................................................0,01
Παραλαβή (π.χ. 1 τεμάχιο) χωρίς χρέωση κ.λπ., ως Δελτίο Αποστολής.........

 
Σε ότι αφορά το τηρούμενο ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ προτείνεται η παρακάτω  γραμμογράφηση:
 

α/α

Ονομασία

Ημερομηνία

Τεμάχια

Αξία κτήσης

Επιλεγέντες

συν/στές

Απόσβ.

 

(τίτλος)

Κτήσης

 

 

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

 

Μέσου

 

 

 

65%

25%

10%

 

(DVD)

 

 

 

ή 70%

ή 30%

----

1.

«έργο χ»

12/4/2007

(50)

1.000,00

650,00

250,00

100,00

 
Παράδειγμα: (όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω Μητρώο Παγίων) Από την «VIDEO CLUB ΕΠΕ» αγοράσθηκαν 50 τεμάχια dvd της «ΑΛΦΑ» ταινίας, τον Απρίλιο του 2007, συνολικής αξίας 1.000€ (συν ΦΠΑ 19%), με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, μέσω της ενοικίασης Η επιχείρηση κατά πάγια τακτική, εφαρμόζει τους κατώτερους συντελεστές απόσβεσης του ΠΔ 299/2003.
 
Οι αποσβέσεις θα υπολογισθούν για το έτος κτήσης με συντελεστή 65%, ήτοι: 1.000Χ65%=650€, για το δεύτερο έτος: 1.000Χ25%=250€ και για το τρίτο: 1.000Χ10%=100€ (μείον  0,01€ που θα είναι η αξία μνήμης).
 
28.1.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.