18 Ιανουαρίου 2008

Υπαγωγή αποδοχών σε ασφαλιστικές κρατήσεις

Προκαταβολές αμοιβών προσωπικού, οι οποίες τελικώς, χαρίζονται στους εργαζόμενους, από επιθυμία του εργοδότη, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Είναι σαφές και ευδιάκριτο στην εργατική νομοθεσία, ότι οποιαδήποτε αμοιβή ή παροχή, προς εργαζόμενο μισθωτό, στο πλαίσιο της εξαρτημένης εργασίας του, υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, εκτός από τις αποζημιώσεις (απόλυσης, μη χορηγουμένης άδειας, εκτός έδρας κ.λπ.). Αυτό συνιστά υποχρέωση του εργοδότη, αλλά ταυτόχρονα και προϋπόθεση, για την έκπτωση του εξόδου της μισθοδοσίας, από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής του (άρθρο 31 ΚΦΕ, Ν.2238/94).
 
Συνεπώς, ο εργοδότης, νομίμως ενεργών, θα πρέπει για κάθε επίδομα ή πρόσθετη αμοιβή ή παροχή (bonus), ή άλλο ποσό, το οποίο δεν εντάσσεται στα προβλεπόμενα της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου, αλλά χορηγείται από οποιαδήποτε αιτία, επί πλέον και από ελευθεριότητα αυτού, να υπολογίζει ασφαλιστικές εισφορές.
 
Είναι σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι οι προκαταβολές αμοιβών προσωπικού, δεν είναι τίποτε διαφορετικό από την κανονική μισθοδοσία και αφορούν ένα τμήμα του κ α θ α ρ ο ύ ποσού αυτής, που καταβάλλεται πριν την μηνιαία εκκαθάρισή της. ʼρα, στο τέλος του μήνα, οπότε θα εκκαθαρισθεί η μισθοδοσία, θα υπολογισθούν και οι κάθε είδους κρατήσεις, που αφορούν τόσο τον εργαζόμενο, όσο και τον εργοδότη.
 
Συμπερασματικά, ο εργοδότης δεν έχει «δικαίωμα» να «χαρίσει» αμοιβές στους εργαζόμενους, ελεύθερες ασφαλιστικών κρατήσεων. ʼν επιθυμεί, πράγματι, να «δωρίσει» χρήματα στους εργαζόμενους, θα πρέπει να μην εμφανισθούν εγγραφές στα βιβλία του με αυτά τα ποσά και επί πλέον, να δεχθεί τις συνέπειες της μη έκπτωσης αυτών, ως εξόδων, από τα έσοδα της επιχείρησής του.
 
18.1.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.