27 Δεκεμβρίου 2007

Ε3 εταιρειών καφέ - μπάρ, κέντρων διασκέδασης κλπ.

Επιχείρηση με Β ή Γ κατηγ. βιβλία με αντικείμενο εστιατόριο - καφέ μπαρ - κέντρο διασκέδασης κλπ. θεωρείται επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή εμπορίας; Γνωρίζω ότι οι αγορές για την παραγωγή των φαγητών - ποτών - καφέ - ροφημάτων κλπ πηγαίνουν στον λογ/σμο 24. Στο έντυπο Ε3 πως θα εμφανισθεί το κόστος πωληθέντων όταν τα έσοδα πηγαίνουν στο λογ/σμο 73 δεδομένου ότι για το ΦΠΑ η δραστηριότητα λογίζεται ως παροχή υπηρεσιών. Μήπως στο τέλος της χρήσης πρέπει να μεταφερθεί ο 73 στον 70;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οι δραστηριότητες που αναφέρετε είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η φύση του εισοδήματός τους, εάν δηλαδή αποτελεί εισόδημα από εμπορία ή παροχή υπηρεσιών, αντιμετωπίζεται διαφορετικά κατά τον Κ.Β.Σ. και διαφορετικά  κατά τον Φ.Π.Α. και τον Κ.Φ.Ε.
 
Συγκεκριμένα ο Κ.Β.Σ., κατά παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα (σύμφωνα με τον οποίο, παροχή υπηρεσιών υπάρχει και όταν γίνεται  χρήση υλικών, αξίας μικρότερης από το 1/3 της συνολικής αμοιβής), θεωρείται ότι κύριο στοιχείο είναι η παροχή της υπηρεσίας και εκδίδεται Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. κατά περίπτωση (εκτός εάν παράγεται νέο είδος), θεωρεί ότι στις καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά συναφή καταστήματα, κύριο στοιχείο είναι η εμπορία των ειδών που σερβίρουν και για αυτό το λόγο καλούνται να εκδίδουν Α.Λ.Π. ή Τιμολόγιο – Δ.Α. κατά περίπτωση.
 
Παρ’ όλο που η ίδια δραστηριότητα στον Φ.Π.Α., θεωρείται παροχή υπηρεσιών, ο τρόπος τήρησης των βιβλίων πρέπει να συμβαδίζει με το όσα προβλέπει ο Κ.Β.Σ. και οι πωλήσεις να καταχωρίζονται στους υπολογαριασμούς του 70 (ή του 71, σε κάποιες περιπτώσεις), οι δε αγορές στους υπολογαριασμούς του 20 (ή 24). Με τον ίδιο τρόπο (δηλαδή ως πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) θα μεταφερθούν τα δεδομένα των βιβλίων στο Ε3 και θα υπολογισθεί στη συνέχεια το κόστος πωληθέντων.
 
27.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.