18 Δεκεμβρίου 2007

Βιβλία επιτηδευματιών - αγροτών

Κάποιος που έχει κάνει έναρξη ατομικής β κατηγορίας και παράλληλα θέλει να ασκεί και αγροτική δραστηριότητα δηλαδή να καλλιεργεί και να πουλάει σταφίδα και λάδι υποχρεούται να τηρήσει βιβλία ΚΒΣ και στοιχεία ή μπορεί να μην δηλώσει πουθενά αύτη την δραστηριότητα παρά μόνο στην ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ την επιδότηση που λαμβάνει;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Κατ’ αρχήν οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν θεωρούνται επιτηδευματίες για τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. εφ’ όσον έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ (κατ’ αποκοπή επιστροφή φόρου κλπ.), σύμφωνα με την παρ. 1α, του άρθρου 2, του Κ.Β.Σ. Αντίθετα θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. (δηλαδή έκδοση στοιχείων και τήρηση βιβλίων) εάν έχουν υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 
Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 41, του κώδικα ΦΠΑ δεν υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού οι αγρότες οι οποίοι:
 
α) ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 42, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,
 
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σ΄ αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
 
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα, για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 
Με βάση τα παραπάνω ο επιτηδευματίας που αναφέρετε δεν μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41, αφού ασκεί παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, άρα εάν επιθυμεί να έχει την δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του (της αγροτικής δραστηριότητας) πρέπει να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς και να έχει και για την αγροτική δραστηριότητα την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Σύμφωνα πάντως με την κρατούσα διοικητική πρακτική έχει γίνει δεκτό οι επιτηδευματίες αυτής της κατηγορίας να έχουν προαιρετικά την δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων για την αγροτική τους δραστηριότητα. Σε αυτή όμως την περίπτωση δεν έχουν την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της κατ’ αποκοπή επιστροφής φόρου του άρθρου 41.
 
18.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.