4 Δεκεμβρίου 2007

Εξαρτημένη εργασία εταίρων ΕΠΕ

Εταιρία Ε.Π.Ε με δραστηριότητα Καθαρισμοί κτιρίων. Στο βιβλίο παρουσίας προσωπικού που διατηρεί υπογράφουν, εργαζόμενοι  ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και εταίροι της Ε.Π.Ε ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ. Οι Εταίροι έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ που ανήκουν και κόβουν Τ.Π.Υ προς την Ε.Π.Ε. Το ΙΚΑ σε έλεγχό του στο βιβλίο παρουσίας των εργαζομένων, θεωρεί όλους όσους υπογράφουν στο βιβλίο με εξαρτημένη εργασία, και άρα ασφαλιστέους στο ΙΚΑ. Έχει δίκιο το ΙΚΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με αποφάσεις που έχει λάβει κατά καιρούς ο ʼρειος Πάγος :
 
1.Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος με μισθό, ανεξάρτητα με τον τρόπο που αυτός καθορίζεται και καταβάλλεται, παρέχει την εργασία του ευρισκόμενος υπό την εξάρτηση του εργοδότη του και υποκείμενος στο διευθυντικό του δικαίωμα. Για τον χαρακτηρισμό της σχέσης ως συμβάσης εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσης έργου ερευνώνται οι όροι και οι πραγματικές συνθήκες παροχής της εργασίας και δεν έχει σημασία ο χαρακτηρισμός που προσδίδουν τα μέρη. Όταν ο απασχολούμενος δεν τηρεί ωράριο εργασίας, δεν αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό, αλλά ανά ώρα απασχόλησης, και δεν ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, ενώ η πληρωμή του γίνεται με έκδοση θεωρημένων αποδείξεων, τότε μάλλον δεν προκύπτει εξάρτησή του από τον εργοδότη και συνεπώς δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Α.Π.1021/2006). Εξ άλλου, ο νόμος 2639/1998 στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, προβλέπει την κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας (μεταξύ των δύο μερών) και την γνωστοποίηση αυτής εντός 15 ημερών στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να μην καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί εξαρτημένης εργασίας
 
2. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης έργου, προκύπτει από την εκτίμηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών, ανεξάρτητα, από τον χαρακτηρισμό των συμβαλλομένων (Α.Π. 946/2005).
 
Κατά την άποψή μας η υπογραφή των εταίρων σε βιβλίο παρουσίας του προσωπικού εύλογα δημιουργεί υποψίες στα όργανα του ΙΚΑ, ότι υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία, για την οποία βάσει του Κανονισμού του ΙΚΑ υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ (στον κλάδο σύνταξης εφ’ όσον τα περί ου ο λόγος πρόσωπα είναι ασφαλισμένα στον Ο.Α.Ε.Ε.), εκτός εάν πρόκειται για ασφαλισμένους που εισήλθαν στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993 οπότε δικαιούνται απαλλαγής από την ασφάλιση του ΙΚΑ (δηλαδή, να επιλέξουν ως φορέα ααφάλισής τους τον ΟΑΕΕ).
 
Σε κάθε περίπτωση όπως προκύπτει και από τις παραπάνω αποφάσεις ο πραγματικός χαρακτήρας της σχέσης εργασίας μπορεί να κριθεί από τον έλεγχο του ΙΚΑ και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα Διοικητικά Δικαστήρια.
 
4.12.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.