21 Νοεμβρίου 2007

Τεκμήριο αγοράς Α κατοικίας

Έχει δικαίωμα απαλλαγής για Α (πρώτη) κατοικία αυτός που έχει στο όνομα της γυναίκας του σπίτι 105τ.μ. σε κοινότητα με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και θέλει να αγοράσει διαμέρισμα σε γειτονική πόλη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στο ερώτημα δεν διευκρινίζεται εάν η απαλλαγή αφορά τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 
Εάν αφορά την πρώτη περίπτωση προϋπόθεση απαλλαγής από τον ΦΜΑ αγοράς ακινήτου από έγγαμο είναι ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού να μην έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων, σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 1, του Ν.1078/1980 όπως ισχύει.
 
Επίσης στην παρ.15 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδομήντα (70)τ.μ., προσαυξανόμενα κατά είκοσι (20)τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25)τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.
 
Οπότε η απαλλαγή ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα, γιατί σε αυτή την περίπτωση το εμβαδόν της οικίας (105τ.μ.) είναι μικρότερο των 110 τ.μ. που θεωρείται ότι καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες οικογένειας με 2 παιδιά. Επίσης το ποσό της απαλλαγής ισχύει για τίμημα έως 138.000,00 € για τον έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 28.000,00 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 42.000,00 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα (Παρ.2β, άρθρου 1, του ιδίου Νόμου).
 
Εάν το ερώτημα αφορά την απαλλαγή από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 17, του Κ.Φ.Ε. η απαλλαγή ισχύει για το κατοικία 120 τ.μ. ή για μέρος έως 120 τ.μ. αυτής, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο (Περίπτωση ββ, παρ. γ, άρθρου  17, του Κ.Ν.2238/1994).
 
21.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.