19 Νοεμβρίου 2007

Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων

Επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων χαρακτηρίσθηκε το 2005 από τον ΕΟΤ, για 6 δίχωρα διαμερίσματα-δωμάτια. Υποχρεούται σε τήρηση βιβλίου πελατών ή σε εφ’άπαξ εισφορά; Σημειωτέον, ότι ο επιχειρηματίας θεώρησε βιβλίο πελατών, αλλά δεν απέδιδε ΦΠΑ, λόγω της εφ’απαξ εισφοράς (περίοδοι 2003-2005).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ΚΦΕ (Ν.2238/94), αν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι και 7 δωμάτια-διαμερίσματα, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή της από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92). Αυτό θα πρέπει να γίνει, με κατάθεση Δήλωσης Μεταβολών-Μετάταξης στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ φορολογίας, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (1ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου ). Στην περίπτωση αυτή όλα τα ποσά του κατ’αποκοπήν φόρου που προβλέπονται από το άρθρο 33 παρ.6 του ΚΦΕ, προσαυξάνονται κατά 15%.
 
Περαιτέρω, ο ΚΒΣ, στο άρθρο 10 παρ 5, προβλέπει την υποχρεωτική τήρηση πρόσθετων βιβλίων, από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, ανεξαρτήτως της τυχόν απαλλαγής τους από την τήρηση των φορολογικών βιβλίων των άρθρων 5,6 και 7 του ως άνω Κώδικα. Επειδή όμως, η πρώτη διάταξη του ΚΦΕ, έχει καθολικό χαρακτήρα,καταλαμβάνοντας και τις διατάξεις του ΚΒΣ, συνάγεται ότι εφ’όσον η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι 7 δωμάτια-διαμερίσματα και ακολούθως, με δήλωσή της εντάσσεται στις απαλλασσόμενες (ως άνω), τότε δεν υποχρεούται στη τήρηση κανενός βιβλίου, συμπεριλαμβανομένου και του βιβλίου Πελατών- Πόρτας- (βλέπε ΠΟΛ 1043/2000).
 
Εν συνεχεία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.ΦΠΑ (Ν.2859/2000), άρθρο 39, οι επιτηδευματίες που θα ζητήσουν την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, εντάσσονται στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις  του Κώδικα αυτού. Ετσι, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής αυτού του φόρου, ενώ φυσικά, δεν παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές τους.
 
Σε ότι αφορά το βιβλίο Πελατών, ιδιαίτερα επισημαίνουμε, ότι στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η επιλεκτική τήρησή του (ΠΟΛ 1043/2000, κεφ.Γ παρ 1.1). Αν η θεώρηση του βιβλίου Πελατών, έγινε πριν την χορήγηση της απαλλαγής, έπρεπε να προσκομισθεί για ακύρωση. Πάντως, αυτό δεν επηρεάζει το γεγονός της απαλλαγής από τον ΦΠΑ, οπότε ορθώς δεν συμπλήρωνε δηλώσεις και δεν απέδιδε φόρο.Επίσης, να σημειώσουμε, ότι οι επιτηδευματίες αυτοί, που ζήτησαν και εντάχθηκαν στην απαλλαγή του άρθρου 33 παρ. 6, δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση στοιχείων του ΚΒΣ, ακόμη κιαν παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους επιτηδευματίες. Στις περιπτώσεις αυτές και προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη ύπαρξης δικαιολογητικού, θα εκδίδεται από τον καταβάλλοντα την αμοιβή, η προβλεπόμενη από το άρθρο 15 του ΚΒΣ, Απόδειξη Δαπάνης.
 
Επί πλέον να προσθέσουμε, ότι για τους ως άνω εκμεταλλευτές μέχρι 7 δωματίων-διαμερισμάτων (που εντάχθηκαν στο καθεστώς απαλλαγής), δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης Συγκεντρωτικών Καταστάσεων πελετών-προμηθευτών του άρθρου 20 του ΚΒΣ, ενώ έχουν ακέραιη την υποχρέωση της διατήρησης των λαμβανομένων στοιχείων των αγορών τους, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
 
19.11.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.