24 Οκτωβρίου 2007

Έκπτωση ΦΠΑ μισθωμάτων Leasing Βιομηχανοστασίου

Βιοτεχνική επιχείρηση έχει στην κατοχή της οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται βιομηχανοστάσιο. Συνάπτει σύμβαση sales and lease back για το σύνολο των στοιχείων (οικόπεδο και βιομηχανοστάσιο) και καταβάλλει τα ενοίκια.
Ερώτημα :Το ποσό του ΦΠΑ του ενοικίου έχει δικαίωμα να το εκπίπτει εξ ολοκλήρου ή μόνο το μέρος που αντιστοιχεί στο οικόπεδο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όσον αφορά τον ΦΠΑ, δεν υπάρχει ειδική διάταξη στην παρ.4, του άρθρου 30, του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) για το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των μισθωμάτων leasing των βιομηχανοστασίων και για αυτό το λόγο ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Έτσι η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης ολόκληρου του ποσού του ΦΠΑ με τον όρο βέβαια ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 30 (Διάθεση των αγαθών για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο κλπ.).
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
Διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στο μέρος του μισθώματος που αντιστοιχεί στο κτίριο και εκείνου που αντιστοιχεί στο οικόπεδο υπάρχει μόνο στο εισόδημα, όπου το μέρος του μισθώματος που αντιστοιχεί στο οικόπεδο δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση.
 
24.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.