19 Οκτωβρίου 2007

Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών

Επιχείρηση με Β κατηγορίας ΚΒΣ και αντικείμενο εργασιών έκδοση βιβλίων αγοράζει τα πνευματικά δικαιώματα από ʼγγλο συγγραφέα και αυτός κόβει τιμολόγιο. Αυτό θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση και αποτελεί δαπάνη για την επιχείρηση; Με ποιό τρόπο θα εμφανίσω στα βιβλία και στο ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Ο όρος ενδοκοινοτική απόκτηση δεν ισχύει στην περίπτωση αυτή, καθώς αυτός έχει την έννοια της απόκτησης ενσώματων αγαθών και όχι λήψης υπηρεσιών, όπως γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με λήψη υπηρεσίας από επιτηδευματία που εδρεύει σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που εξετάζουμε είναι:
 
1. Ποιος θεωρείται, σύμφωνα με το Νόμο, ως ο τόπος στον οποίο παρέχεται και φορολογείται η υπηρεσία αυτή και
2. Εάν πρόκειται για φορολογητέα δραστηριότητα και εάν ναι, με ποιο συντελεστή φορολογείται.
 
Η συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση:
 
1. Θεωρείται ότι παρέχεται στο εσωτερικό της χώρας με την προϋπόθεση ότι ο λήπτης είναι υποκείμενος στο φόρο ( Παράγραφος 3α, του άρθρου 14, του Κ.Ν.2859/2000 /Κώδικα ΦΠΑ). Αυτό πρακτικά σημαίνει κατ’ αρχήν ότι ο συγγραφέας, στο τιμολόγιο που εκδίδει προς εσάς δεν χρεώνει ΦΠΑ.
 
2. Στο εσωτερικό της χώρας όμως, η δραστηριότητα αυτή σύμφωνα με την περίπτωση ια, της παρ.1, του άρθρου 22, του ιδίου Νόμου, απαλλάσσεται του ΦΠΑ, δεδομένου ότι αφορά υπηρεσία που παρέχεται από συγγραφέα και δεν παρέχεται απ’  ευθείας στο κοινό.
 
Έτσι λοιπόν η δαπάνη αυτή ανήκει και καταχωρίζεται στις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ δαπάνες στα βιβλία σας, στη δε εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ του έτους λήψης του τιμολογίου καταχωρίζεται στον κωδικό 666.
 
19.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.