9 Οκτωβρίου 2007

Φορολογική μεταχείριση ΕΠΕ με έδρα νησί με μόνιμους κατοίκους μέχρι 3.100 άτομα

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα σε νησί κάτω από 3.100 κατοίκους και αντικείμενο μεσιτείες και φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή, δημιουργεί υποκατάστημα στην Πάτρα. Πώς θα φορολογηθεί για τα εισοδήματα αυτά του υποκαταστήματος;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 118 του ΚΦΕ, αναφέρεται ότι για τα νομικά πρόσωπα, κοινωνίες Αστικού Δικαίου και κοινοπραξίες, οι συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 109 του ίδιου νόμου, μειώνονται κατά 40%, για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε νησιά, που συμφωνα με την τελευταία απογραφή, έχουν πληθυσμό, κάτω από 3.100 κατοίκους.
 
Πρόθεση του νομοθέτη είναι να δημιουργήσει αναπτυξιακή πρϋπόθεση επί των νησιών αυτών. Αρα, αναφέρεται σαφώς, στα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες που επιτελούνται αποκλειστικά στη γεωγραφική περιφέρεια αυτών των νησιών. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ 1123/8-4-1997, διευκρινίσθηκε, ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, που έχουν μεν την έδρα τους σε άλλη περιοχή της Επικράτειας, αλλά  έχουν ιδρύσει υποκατάστημα σε νησί με μόνιμους κατοίκους κάτω των 3.100, υποχρεούνται να συνυποβάλουν με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ, βεβαίωση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα (δηλαδή, το νησί με κατοίκους κάτω των 3.100), με την οποία να βεβαιώνεται η λειτουργία αυτού, αν πραγματοποίησε στη χρήση ακαθάριστα έσοδα, ή αν παρήχθησαν σ’αυτό προϊόντα.Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρήση μειωμένου συντελεστή, δεν σχετίζεται με τον τόπο, από τον οποίο θα γίνει η τιμολόγηση. Δηλαδή, αν παράγονται προϊόντα στο νησί (που έχει τις προϋποθέσεις της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή), αλλά τιμολογούνται στη συνέχεια από άλλο μέρος, έξω από το νησί, θεωρείται δραστηριότητα που συντελέσθηκε στη γεωγραφική περιφέρεια του νησιού και συνεπώς, τα έσοδα αυτά εμπίπουν στην εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή.
 
Μετά από τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι ο μειωμένος συντελεστής 40%, θα εφαρμοσθεί με βάση το κριτήριο της προέλευσης της δραστηριότητας και όχι της συνολικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Επομένως, σε μειωμένη φορολογία θα υπαχθούν τα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητα, η οποία συντελείται επί του νησιού, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου.
 
9.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.