3 Οκτωβρίου 2007

Βιβλίο συνδρομητών

Το βιβλίο συνδρομητών για οδική βοήθεια έχει καταργηθεί; Αν ναι με ποια ΠΟΛ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την ΠΟΛ 1024/2007 παρ 28.23, καταργήθηκε από 22/12/2006, η υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Συνδρομητών, από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με συνδρομή (ΚΒΣ 2007 Γ΄ Εκδοση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, σελ 1040). Επισημαίνεται ότι λόγω της κατάργησης του βιβλίου αυτού, πρέπει να εκδίδονται θεωρημένα στοιχεία του ΚΒΣ (ΑΠΥ - ΤΠΥ) ή αθεώρητα σύμφωνα με την ΠΟΛ 1082/2003, ή με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ΄. Ειδικά τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά για υπηρεσίες που εμπίπτουν στην έννοια των ασφαλιστικών εργασιών,εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ.
 
3.10.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.