3 Σεπτεμβρίου 2007

Διακοπή δραστηριότητας ετερόρρυθμης εταιρείας

Ε.Ε. με σύσταση το 1976 και λύση το 1983 κατατιθέμενη στο Πρωτοδικείο δεν είχε υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ που διακοπή δραστηριότητας. Υπήρχε στο όνομα της εταιρίας επαγγελματικό φορτηγό οι πινακίδες του οποίου κατατέθηκαν εντός του 2007. Μπορεί να γίνει εκπρόθεσμη διακοπή με ημερομηνία αυτήν της κατάθεσης της λύσης στο Πρωτοδικείο που θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για τα τελευταία 15 χρόνια εντός των οποίων υπάρχουν και αυτές που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
ΠΟΛ 1068/19.3.2001 και ΠΟΛ 1028/21.2.2003 (ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σελ. 1217-1220)
 
Η ΔΟΥ θα πρέπει, ενεργώντας ελεγκτικές επαληθεύσεις, να διαπιστώσει τον πραγματικό χρόνο της διακοπής των εργασιών. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ) είναι υποχρεωτική η κατάθεση της λύσης της Εταιρίας, για την χορήγηση της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης, να είναι δεσμευτική για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. Τούτο σημαίνει ότι ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι η εταιρεία λειτουργούσε και μετά την λύση (ασχέτως της κατάθεσης της στο Πρωτοδικείο), οπότε έχουμε διαφοροποιήσεις ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.
 
Προκειμένου η ΔΟΥ να διαπιστώσει τον πραγματικό χρόνο διακοπής των εργασιών, θα εξετάσει τα εξής σημεία:
 
α) Την έκδοση ή την λήψη στοιχείων του ΚΒΣ, την διενέργεια εισαγωγών ή ενδοκοινοτικών συναλλαγών και γενικώς την ύπαρξη εγγραφών ή πράξεων που υποδηλώνουν ότι παρόλο ότι λύθηκε η εταιρία, εξακολουθούσε να πραγματοποιεί οικονομικές πράξεις.
 
β) Εάν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις για το παραπάνω κρίσιμο διάστημα, δηλαδή από την ημερομηνία λύσης της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών. Αντιλαμβάνεσθε ότι καλώς δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις (μηδενικές), ούτε φυσικά θα υποβληθούν, εκ των υστέρων.
 
Αντίθετα, εάν είχαν υποβληθεί δηλώσεις, θα πρέπει να αποδεικνύατε και την μη λειτουργία της Εταιρείας. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το διάστημα όπου ίσχυαν τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 33 Ν 2238/94), μέχρι και την χρήση 1994, θα υπήρχε πρόβλημα, αφού οι διατάξεις είχαν ισχύ και επί αδράνειας των επιχειρήσεων.
 
γ) Να αποδειχθεί ότι δεν ασκήθηκε επαγγελματική δραστηριότητα, κατά το ίδιο διάστημα. Προσοχή! Εδώ γίνεται αυτοψία, αναλόγως και της φύσης της δραστηριότητας, στον χώρο που λειτουργούσε προηγούμενα η επιχείρηση, με αναζήτηση λεπτομερειών σε έγγραφα, όπως μισθωτήρια, λογαριασμοί ΔΕΗ ή Τηλεφώνων ή ακόμη το έντυπο Ε2 (για τυχόν ιδιόχρηση κ.λπ.).
 
Τελικώς, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών της Εταιρίας, με την επιβολή των προβλεπομένων προστίμων.
 
Τα πρόστιμα αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 2523/1997, ενώ θα είναι διαφορετικά, για το προηγούμενο διάστημα, που δεν είχε εφαρμογή ο Ν 2523/1997 και ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 Ν 1642/1986 (περί ΦΠΑ).
 
Τέλος επισημαίνεται ότι ειδικά επί επιχειρήσεων που είχαν στην κατοχή τους αυτοκίνητο (Δ.Χ. ή επαγγελματικό ΙΧ), κρίσιμος χρόνος θεωρείται αυτός της κατάθεσης των πινακίδων (ή της μεταβίβασής τους). Στο σημείο αυτό πιθανόν, να αντιμετωπίσετε πρόβλημα ως προς την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
 
20.6.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.