3 Σεπτεμβρίου 2007

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις

Τιμολόγιο από προμηθευτή στην Ιταλία 20.000, τιμολόγιο μεταφορικής εταιρείας 800.00, σωματείο φορτοεκφορτωτών 100.00, έμβασμα από τράπεζα για πληρωμή προμηθευτή Ιταλίας 20.000 + 600 έξοδα. Ποιές οι λογιστικές εγγραφές;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 

04

04.00

04.00.00......................................... 20.000,00

08

08.00

08.00.00………………………..20.000,00

Απεικόνιση ενδοκοινοτικής απόκτησης


//

54.00.20.42
3.800
 
 
54.00.80.42
3.800
 
ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 

//

 
Οι εγγραφές αυτές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και μας βοηθούν στην συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, καθώς επίσης και στη σύνταξη του τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (V.I.E.S).
 
Ακολουθούν οι εγγραφές ουσίας για την λογιστικοποίηση της αγοράς, καθώς και των υπολοίπων στοιχείων που μεταβάλλονται:
 

//

32

32.01

32.01.00.............................................. 800,00

54

54.00

54.00.20

54.00.20.04......................................... 152,00

53

53.98

53.98.00……………………………952,00

Τ.Π.Υ. της Μεταφορικής Εταιρείας


//

32.01.00......................................... 20.000,00

50

50.01

50.01.00…………………………..20.000,00

Τιμολόγιο Οίκου του Εξωτερικού


//

32.01.00.............................................. 100,00

38

38.00……………………………100,00

Πληρωμή εξόδων εκφόρτωσης


//

20.01.04 (με 19%)................................ 800,00

20.01.50 (ενδοκοινοτικές αγορές).... 20.000,00

20.01.90 (απαλ/νες)............................. 100,00

32.01.00…………………………….20.900,00

Μεταφορά σε λογ/σμούς αποθεμάτων


//


50.01.00
20.000,00
 
65.98.99
600,00
 
 
38
 
 
38.03
 
 
38.03.00
20.600,00

Έμβασμα προς εξόφληση προμηθευτή

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.