3 Σεπτεμβρίου 2007

Έσοδο υπομίσθωσης

Κάποιος μεσίτης νοικιάζει ένα γραφείο και ο ιδιοκτήτης του δίνει το δικαίωμα υπομίσθωσης. Έπειτα από 1 χρόνο υπομισθώνει σε άλλον μεσίτη ένα μέρος του γραφείου. Στο βιβλίο του 2ου μεσίτη περνάμε τη δαπάνη ενοικίου κανονικά. Στον 1ο μεσίτη πως εμφανίζουμε το έσοδο; α) Ως έσοδο στο βιβλίο ή β) Ως έσοδο στο Ε2;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Δεδομένου ότι ο μεσίτης είναι επιτηδευματίας και τηρεί βιβλίο εσόδων –εξόδων  από άλλη αιτία πρέπει τόσο το μίσθωμα-έσοδο όσο και το μίσθωμα-έξοδο (που καταβάλλει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου) να καταχωρηθούν καταρχήν στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Ωστόσο επειδή η διάκριση των λογαριασμών του βιβλίου εσόδων-εξόδων θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει οι δύο αυτοί λογαριασμοί να παρακολουθούνται σε διακεκριμένες στήλες στα έσοδα και στα έξοδα αντίστοιχα γιατί αποτελούν εισόδημα Α΄ πηγής και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις όπως είναι τα έσοδα από μεσιτείες.
 
Για το εισόδημα από την υπεκμίσθωση απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του εντύπου Ε2, ενώ προσοχή πρέπει να δοθεί στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 γιατί, όπως είπαμε και για το βιβλίο εσόδων-εξόδων, πρόκειται για εισόδημα από ακίνητα (πίνακας Ε, κωδ.111-113) και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις όπως είναι τα έσοδα από μεσιτείες.
 
3.9.2007

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.